Nederbörden i procent av den normala för föregående månad, juli 2019