Länsvisa GIS-skikt med SMHIs vattenföringsstationer

Här finns GIS-skikt innehållande vattenföringsstationer inom Sveriges hydrologiska grundnät tillgängliga för nedladdning.