Nyhetsarkiv

SMHI förbättrar mätning av vattennivåer och flöden

I ett pågående utvecklingsprojekt uppdateras och förnyas SMHIs stationer som mäter vattennivå i sjöar och vattendrag. Det kommer att ge bättre information om vattennivå och vattenflöde.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu blommar cyanobakterierna i Östersjön

Efter den rekordtidiga inledningen av sommarens blomning har det därefter stått och stampat och inte riktigt velat ta fart. Nu, en vecka in i juli, visar sig de första mer omfattande ytblomningarna till havs i södra halvan av Östersjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsnivåer och torka i varmare klimat belystes i Almedalen

Hur kan vi planera för stigande havsnivåer och vattenbrist i ett framtida klimat? Det var frågor som diskuterades i Almedalen när SMHI arrangerade klimathalvdag.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2017 - Hetta i Sydeuropa och Iran, mycket torrt i Australien

Juni 2017 var varm eller mycket varm i södra och mellersta Europa, på sina håll en av de allra varmaste junimånaderna. Temperaturöverskotten sträckte sig långt in över Asien och även i Nordamerika var det varmare än normalt. I Skandinavien och framför allt europeiska Ryssland var det däremot …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Minskad vårflod effekt av klimatförändring – kan motverkas med vattenreglering

I Sverige och andra områden i världen med snötäcke under del av året har reglering av vattendrag förändrat vattenflödena från vårfloden minst lika mycket som en förväntad förändring av klimatet kan komma att göra. Istället skulle vattenregleringen kunna användas som ett sätt att återskapa en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2017 - Regnigt i större delen av landet, men torrt längst i norr

Vad gäller månadsmedeltemperaturen blev det en nära normal junimånad på många håll trots den inledande kylan. En intensiv lågtryckstrafik över främst södra Sverige gjorde att det i stora delar av Götaland blev blött, medan det i delar av nordligaste Norrland blev torrt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Flytande bostäder som klimatanpassningsåtgärd

Kan bostäder på vatten vara en lösning för att skapa översvämningssäkra hus i framtiden? Den tanken hade Karlstad när de byggde flytande lägenheter. Nu finns ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny tjänst meddelar om risk för vattenbrist

Nu finns tjänsten ”Risk för vattenbrist” på smhi.se. Tjänsten har SMHI tagit fram i samarbete med SGU. Den ska underlätta för kommuner, länsstyrelser, verksamheter och allmänhet att förbereda och anpassa sig inför en eventuell vattenbrist.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Högsta UV-indexet idag 19/6?

Ett tunt ozonskikt över stora delar av västeuropa i kombination med sommarsolstånd ger sannolikt årets högsta UV-index i södra Sverige. Ta det försiktigt med solandet!

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatstudie för Vättern och Hjälmaren: Varmare vatten och lägre nivåer i framtiden

Våra stora sjöar påverkas av klimatförändringen. SMHIs nya beräkningar för Vättern och Hjälmaren visar att båda sjöarna kommer att få betydligt varmare vatten och det blir också vanligare med låga vattennivåer i framtiden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad