Nyhetsarkiv

Anmälan öppen för Grundkurs i klimatanpassning 4-5 maj

Klimat

Under hösten hölls SMHIs Grundkurs i klimatanpassning för första gången i virtuellt format. Även i vår kommer kursen att ske online. Anmälan har nu öppnat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya varningsgränser för höga flöden från 10 februari

Hydrologi

Den 10 februari, i god tid före vårflodsperioden, inför SMHI nya varningsgränser för höga flöden i vattendrag. De nya gränserna blir högre än tidigare och är en del av förberedelserna för SMHIs införande av konsekvensbaserade vädervarningar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Skräddarsydd tjänst ger beslutsunderlag kring vattenförsörjning

SMHI Aqua är en ny användarvänlig webbaserad tjänst för dricksvattenproducenter och andra aktörer som hanterar vattenresurser, vilket möjliggör beslutsstöd för en hållbar vattenförsörjning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Första värdena för den nya normalperioden införda i avvikelsekartorna

MeteorologiKlimat

Förberedelserna för införandet av den nya normalperioden har pågått länge och nu är värdena för temperatur och nederbörd införda i avvikelsekartorna på smhi.se.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu börjar SMHI informera i sociala medier om det förnyade varningssystemet

I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. Nu inleder SMHI en kunskapskampanj i sociala medier för att nå ut med informationen till allmänheten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2021 - Flera snöoväder

MeteorologiKlimat

Januari 2021 blev en månad då flera intensiva snöfall berörde Sverige. I Norrland var det besvärligt väder med drivbildning då det blåste kraftigt i samband med det intensiva snöandet. Vid stationer i Ångermanland och Jämtland mättes en snödjupsökning på över 50 cm under ett dygn. Även i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Var med och bidra till en bättre iskarta

Oceanografi

Varje dag gör SMHI iskartor som hjälper sjöfarten att planera sina rutter i Östersjön. SMHI övervakar även isläget i Mälaren och Vänern. Genom ökade manuella observationer av is kan iskartorna bli ännu bättre och säkrare. Därför uppmanar nu SMHI allmänheten att skicka in sina egna …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs tjänst Digitala Samråd för skogssektorn uppdateras med tätare prognoser

Nu uppdateras SMHIs abonnemangstjänster för skogsbranschen med tätare prognoser och bättre verktyg för Digitala Samråd. Tjänsterna underlättar för dig som arbetar i skog och mark, särskilt i perioder då det råder brandrisk.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Dags för övning Klara 2021 – ett viktigt steg mot förnyade vädervarningar

I april 2021 införs ett förnyat system för vädervarningar. Varningarna blir konsekvensbaserade och därmed mer relevanta och användbara för samhället. Nu börjar en period av övningar där en rad samhällsaktörer i hela landet ska provköra systemet. Övning Klara är samlingsnamnet för sex nationella …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Var med och expertgranska IPCC:s delrapport om Att begränsa klimatförändringarna

Klimat

"Att begränsa klimatförändringarna" är en av tre avslutande delrapporter inom det sjätte arbetsprogrammet, AR6, för FN:s klimatpanel IPCC. Från den 18 januari 2021 är det andra utkastet till denna delrapport tillgängligt för expertgranskning. Välkommen att delta!

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad