Nyhetsarkiv

Samarbete viktigt för att ta fram bra beslutsunderlag

Klimat

De meteorologiska instituten i Norden och Baltikum har en viktig roll när det gäller arbetet med klimatfrågorna. Genom ett starkt samarbete instituten emellan får samhällets beslutsfattare värdefullt underlag kring dagens och framtidens klimat, så att nödvändiga åtgärder kan vidtas både för att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Beräkning av skyfall viktigt beslutsunderlag

I ett framtida klimat förväntas skyfall inträffa oftare och bli mer intensiva. Eftersom det är svårt att förutse exakt var skyfallen kommer att ske är kartläggning av känsliga områden ett viktigt planeringsunderlag. SMHIs konsulter kan ta fram kartor som visar var vattnet från kraftig nederbörd …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Elever och politiker klimatanpassar staden

Hur ska vi rädda sjukhuset från översvämning och hur klarar vi jordbruket från torka?  Under fredagen möttes gymnasieelever och ledande politiker i Linköping över Klimatanpassningsspelet. SMHIs nya spel gav tillfälle att diskutera utmaningar och möjligheter i ett förändrat klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snart presenteras IPCC:s specialrapport om Haven och kryosfären i ett förändrat klimat

Under två år har FN:s klimatpanel IPCC arbetat med att sammanställa en specialrapport om Haven och kryosfären (den del av jordens yta och atmosfären som består av is och snö) i ett förändrat klimat. Rapporten är en sammanställning av det aktuella globala vetenskapliga kunskapsläget.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2019 - Mycket omfattande skogsbränder i Amazonas

Meteorologi

Augusti var varmare än normalt på de flesta håll och globalt var det den näst varmaste augustimånaden hittills. Förutom i den europeiska delen av Ryssland så var det varmt väder som dominerade även i Europa, men det var inte fråga om någon rekordhetta som den i juni och juli. I slutet av månaden …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Möjlighet för allmänheten att besöka Svea

Oceanografi

Med hjälp av Sveriges nya forskningsfartyg Svea ska Västerhavets och Östersjöns ekosystem undersökas. Ombord på fartyget samlar SMHI in data om havsmiljön och SLU övervakar fiskbestånden. Den 9 september finns möjlighet för allmänheten att besöka Svea när hon ligger i hamnen i Göteborg.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2019 - Ostadigt med ett mycket varmt avslut

MeteorologiKlimat

Augusti månad präglades till stor del av ostadigt väder med passerande nederbördsområden och skurar. Den avslutande veckan tog dock ett högtryck sig in över landet och gav soligt och mycket varmt väder, på några håll dryga 30°. Det följdes av ett rejält åskoväder över södra Sverige, med årets …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommaren 2019 - Varmare än normalt

Meteorologi

Sommaren 2019 bjöd på temperaturöverskott i hela landet med de största överskotten i Skåne. Dock var överskotten mycket små i Tornedalen. I sydöstra Sverige bjöd juni lokalt på nya värmerekord. Den 26-27 juli noterades sommarens varmaste dagar i landet med flera nya julirekord. Den …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI arrangerar expertmöte om stigande hav

Klimat

Klimatförändringen leder till att havet stiger. I Sverige kommer havsnivåhöjningen framför allt att påverka kustområden i södra delarna av landet. SMHI bjuder nu in experter till en workshop för att utbyta kunskap och erfarenheter kring stigande havsnivåer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI om globala samarbetsprojekt på World Water Week

HydrologiForskning

Det är viktigt med långsiktiga visioner, mycket tid, sociala medier och utbildning av nästa generation av experter, när man driver internationella samarbetsprojekt. Det är i alla fall de faktorer som deltagare på World Water Week (Världsvattenveckan) lyft fram när SMHIs hydrologiska experter haft …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad