Algrapporter

Rapporterna ingår i SMHIs ordinarie havsövervakningsprogram och beskriver algsituationen i Västerhavet och Östersjön samt anger förekomsten av giftiga alger.

Algrapport nummer 7, 2004

I Skagerraks kustområde fanns relativt mycket av den potentiellt giftiga Dinophysis norvegica. I öppna Skagerrak var planktonfloran fattig. I Kattegatt fanns rikligt av diatomén Cerataulina pelagica och dinoflagellaten Heterocapsa rotundata. I Östersjön förekom rikligt med cyanobakterier …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: augusti 2004
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 6, 2004

I både Skagerrak och Kattegatt finns rester av Emiliania-blomningen och små till måttliga mängder av de giftiga dinoflagellaterna Dinophysis acuminata och Dinophysis norvegica. Diatoméer förekommer sparsamt. I Östersjön blommar grönalgen Planctonema lauterbornii. Cyanobakterier håller på att öka, …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: juli 2004
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 5, 2004

I Skagerraks kustområde finns rester av Emiliania-blomningen och små mängder av de giftiga dinoflagellatsläktena Alexandrium och Dinophysis. I Kattegatt avtog Emiliania-blomningen, liksom blomningen av diatoméerna Dactyliosolen och Proboscia. I stora delar av Östersjön blommade det potentiellt …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: juni 2004
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 4, 2004

In the Skagerrak and Kattegat the plankton flora is rich and dominated of "early summer diatoms". Ceratians are common in the Skagerrak and in the Kattegat there is a bloom of cf. Heterosigma sp. In the southeast part of the Baltic there are still remains of the spring bloom. In the other areas it …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: maj 2004
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 3, 2004

In the Skagerrak the spring bloom has passed, but the plankton flora is still relatively rich. Near the coast Dinophysis norvegica is very common. In the Kattegat it is a post spring bloom situation with low abundance of most species. In the Baltic Sea the spring bloom has terminated in the …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: april 2004
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 2, 2004

In the Kattegat the spring bloom is in a late stage. In the coastal Skagerrak the bloom is still developing and in the open Skagerrak it is just beginning. The bloom of the potentially toxic Chattonella sp. is no longer present. In the Baltic Sea the winter situation is slowly ending and the first …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: mars 2004
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 1, 2004

In the Kattegat and coastal Skagerrak the spring bloom has developed. At the same time a bloom of the potentially toxic Chattonella sp. is developing in the whole area. In the Baltic Sea the winter situation still prevails and only small amounts of phytoplankton are present.

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: mars 2004
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 12, 2003

In the Skagerrak and the Kattegat the plankton composition and abundance has reached a winter situation with small amounts of phytoplankton. In the Baltic Sea the winter situation is obvious by the small amounts of phytoplankton.

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: december 2003
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 11, 2003

In the Skagerrak and the Kattegat the autumn bloom was passed and the succession went towards a winter situation with small amounts of phytoplankton. In the Baltic cyanobacteria had almost disappeared and large diatoms, a few dinoflagellates and small flagellates dominated. West of Gotland there …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler
Publicerad: oktober 2003
Publicerad: Senast uppdaterad:

Algrapport nummer 10, 2003

In the Skagerrak and the Kattegat the autumn bloom, dominated by diatoms, was developing. Large amounts of Chaetoceros and Pseudo-nitzschia species were present. Dinoflagellates were also common. In the Baltic cyanobacteria had almost disappeared and large diatoms, some dinoflagellates and small …

 
Typ: Rapport
Författare: Lars Edler, Ann-Turi Skjevik
Publicerad: september 2003
Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad