Nowcasting

Detta är ett tillämpat forskningsområde för att göra mycket korta prognoser. Metoderna utnyttjar den senaste, ofta lokala informationen, och syftar till ett mera detaljrik prognos.

Med nowcasting, menar vi att producera en väderprognos (ofta lokal) som är mycket kort, typiskt 1-2 timmar och högst 6 timmar. Därvid vill man utnyttja de allra senaste observationerna. Metoderna för att göra detta är ofta förenklade, eftersom prognoserna måste produceras och distribueras på mycket kort tid.

Som ett exempel kan nämnas en molnprognos på en flygplats. Meteorologen har tillgång till den sista numerisk prognosen, som är typiskt 2-6 timmar gammal (om det produceras en numerisk prognos var 6:e timme), samt en lokal observation av vädret på flygplatsen. Om prognosen avviker från den aktuella observationen, måste meteorologen modifiera prognosen, på grund av denna avvikelse. Vi försöker att utveckla objektiva verktyg som kan ge meteorologen hjälp med detta. Andra exempel kan vara att blanda nederbörden från en numerisk prognosmodell med aktuella radarobservationer.

I takt med att modellerna blir mera detaljerade (mesoskaliga modeller), och med att datorerna blir allt snabbare, så att man har råd att göra analyser och prognoser med mycket täta intervall, kommer troligen dessa förenklade metoder att spela en mindre roll i framtiden.