Dagg

Under natten bildas dagg när fuktighet kondenserar på mark och växtlighet. Detta sker främst vid klart väder, då marken avkyls på grund av värmeutstrålning.

Under molnfria nätter med mycket svag vind sker den kraftigaste avkylningen vid markytan och luftskikten allra närmast markytan. När temperaturen når den temperatur när luften inte kan innehålla mer vattenånga, mättnadstemperaturen, avsätts fuktigheten därför främst på markytor och växtlighet. Om fuktigheten avsätts i form av vattendroppar kallas det dagg och om den avsätts i form av iskristaller kallas det frost.

Om avkylningen fortsätter och luften når mättnadstemperatur inom den lägsta metern bildas låg dimma. Den består av vattendroppar, som är så små att de inte faller ner, utan svävar i luften. Detta ser vi ofta på ängar på natten.

Fortsätter processen och når 2 meters höjd eller mer kallar meteorologerna det för dimma. På höstarna kan dimman nå 10-tals eller ibland 100-tals meter upp i luften.

Om det blåser rör vindarna om i de lägsta skikten och avkylningen sprider sig till ett djupare skikt och då nås kanske inte mättnadstemperaturen.