Nyhetsarkiv

Juni 2017 - Regnigt i större delen av landet, men torrt längst i norr

MeteorologiKlimat

Vad gäller månadsmedeltemperaturen blev det en nära normal junimånad på många håll trots den inledande kylan. En intensiv lågtryckstrafik över främst södra Sverige gjorde att det i stora delar av Götaland blev blött, medan det i delar av nordligaste Norrland blev torrt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Flytande bostäder som klimatanpassningsåtgärd

Hydrologi

Kan bostäder på vatten vara en lösning för att skapa översvämningssäkra hus i framtiden? Den tanken hade Karlstad när de byggde flytande lägenheter. Nu finns ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Högsta UV-indexet idag 19/6?

Ett tunt ozonskikt över stora delar av västeuropa i kombination med sommarsolstånd ger sannolikt årets högsta UV-index i södra Sverige. Ta det försiktigt med solandet!

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatstudie för Vättern och Hjälmaren: Varmare vatten och lägre nivåer i framtiden

HydrologiKlimat

Våra stora sjöar påverkas av klimatförändringen. SMHIs nya beräkningar för Vättern och Hjälmaren visar att båda sjöarna kommer att få betydligt varmare vatten och det blir också vanligare med låga vattennivåer i framtiden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

#Klimatprat med SMHIs forskare och experter – Vad är det som händer med klimatet?

KlimatForskning

I Almedalen tisdagen den 4 juli kl 13-14 arrangerar SMHI #Klimatprat - Vad är det som händer med klimatet? Då kan du prata med våra forskare och experter om klimat, vatten och hav.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdaterad vädertjänst visar hur säker prognosen är

Nu har vi uppdaterat vår vädertjänst på smhi.se. En nyhet är att du snabbt kan se hur säker en prognos är.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så kan havet stiga i framtiden – ny visningstjänst

OceanografiKlimat
Våg som bryter mot stranden

Klimatförändringen leder till att havet stiger.  För Sveriges del kommer havsnivåhöjningen framförallt att påverka kustområden i södra delarna av landet. I SMHIs nya kartvisningstjänst, som är fritt tillgänglig, går det att se vilka områden som kan vara översvämmade i framtiden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Radarbilder för nederbörd var femte minut

Meteorologi

Nu blir det lättare att följa sommarens skurar. Idag lanseras en ny webbtjänst på smhi.se med radarbilder över Sverige som uppdateras var femte minut. Bilderna visar både nederbörd från radaranläggningar och blixtar från blixtsensorer.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimateffektatlas för klimatförändring i Afrika blir verklig

KlimatForskning

Nu börjar forskare skapa en klimateffektatlas över Afrika. Den ska visa effekter av ett förändrat klimat. SMHI finns med som expertstöd när klimateffektatlasen skapas av forskare i Afrika.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt utbildningspaket om klimat

Klimat

SMHI har tagit fram ett utbildningsmaterial som handlar om klimat och klimatanpassning. Materialet kan användas i skolan, exempelvis på gymnasienivå, eller i andra studiesammanhang. Här finns ett arbetsmaterial och lärarhandledning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad