Nyhetsarkiv

IPCC-möte om nya specialrapporter

Klimat

FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ska förse världens beslutsfattare med kunskapsunderlag om klimatet. Den 28 - 31 mars håller IPCC möte i Mexiko för att diskutera och besluta om klimatpanelens arbete och de specialrapporter som ska tas fram. Från SMHI, som är …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östgötar fick chansen att lära sig om klimat

Klimat

SMHI har under veckan rest runt i Östergötlands län för att visa hur klimatet kan se ut i framtiden. I en mobil visualiseringsdom visades bland annat hur kommunerna i länet kan bli berörda och fokus låg på torka, skyfall och kulturarv.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ovanligt lite havsis i och kring Arktis och Antarktis

OceanografiKlimatForskning

Enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC) har havsisen i Arktis nu preliminärt nått sitt årliga säsongsmaximum. Den 7 mars täcktes Arktis med omnejd av 14,42 miljoner km² havsis. Detta är det absolut lägsta säsongsmaximumet som observerats i Arktis och 97 000 km² lägre än det …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI tecknar överenskommelse om klimatanpassning

Klimat
Vy över strömmen

SMHI har tillsammans med Linköpings universitet och Norrköpings kommun kommit överens om att samverka kring klimatanpassning. Samverkansavtalet syftar till att hitta metoder för att arbeta med en kommunal klimatanpassningsplan.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO summerar 2016: Tydliga länkar mellan extremväder och människans påverkan på klimatet

Klimat

De extrema och ovanliga klimattrenderna från 2016 fortsätter under 2017, enligt världsmeteorologiorganisationen WMO. På tisdagen presenterade de den årliga sammanställningen State of the Global Climate, som beskriver klimatet under 2016.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Utmanande vattensituation efter längre torrperiod

Hydrologi

Stora delar av Sverige har under hösten och vintern fått en mindre mängd snö och regn än normalt, därför är nu nivåer låga i sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. En beredskap för effekterna av det torra läget diskuteras nu av berörda aktörer, där bland annat SMHI har kunskap om den …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdaterad tjänst om havsis på SMHI.se

Oceanografi

Nu finns en uppdaterad version av tjänsten   . I tjänsten kan du se en förenklad karta över dagens isutbredning och iskoncentration. Du hittar även en text om isläget för olika områden i Östersjön, samt för Mälaren och Vänern. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Möte med EU-parlamentariker om hjälp av forskning för att nå mål i Paris-avtalet

KlimatForskning

Forskare från EU-projektet CRESCENDO har mött beslutsfattare inom EU för att öka kunskapen om utmaningar och fördelar med att uppfylla Parisavtalet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kartläggning av översvämningsrisker gav underlag för förebyggande arbete i Marks kommun

Efter att Marks kommun under 2015 drabbats av svåra översvämningar anlitade kommunen SMHI för att identifiera och kartlägga känsliga översvämningsområden. SMHIs rapport har blivit ett viktigt beslutsunderlag för kommunen som bland annat kommer att  höja en gång- och cykelbro som visade sig ha en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Skadlig algblomning i Västerhavet riskerar att kväva fisk

Oceanografi

Nu blommar det skadliga algsläktet Pseudochattonella i Västerhavet. Det visar SMHIs analyser av växtplankton från provtagningar de senaste veckorna. Algen är inte skadlig för människor, men odlad fisk kan drabbas - algen påverkar fiskens gälar så att den kvävs.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad