Nyhetsarkiv

IPCC söker experter till redaktion för en databas för emissionsfaktorer

Klimat

FN:s klimatpanel IPCC har en databas för emissionsfaktorer, som används för att uppskatta växthusgasutsläpp och upptag från olika bränslen och verksamheter. Kopplat till databasen finns en särskild redaktion. Flera experters mandatperiod närmar sig sitt slut och IPCC söker nu nya experter till …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Utveckling av klimattjänster med användarnytta

HydrologiOceanografiKlimatForskning

SMHI är med i två nya europeiska forskningsprojekt som ska utveckla klimattjänster tillsammans med användare. Det gemensamma arbetet ska göra klimattjänsterna mer användarvänliga och ändamålsenliga, så att de svarar mot de behov som finns i samhället.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hösten 2017 - Mild och nederbördsrik

Meteorologi

Vädret under höstmånaderna, september, oktober och november var något mildare än normalt, och något nederbördsrikare, men utan några större avvikelser i genomsnitt. Ett par lokala nederbördsrekord för hösten som helhet blev det dock. Hösten 2017 var också relativt solfattig vid många platser …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Beslutsfattare från Afrika på klimatutbildning på SMHI

Klimat

Trettio tjänstemän från södra Afrika har under tre veckor gästat SMHI i Norrköping. De genomför en utbildning om klimatförändringar och hur samhällen kan förebygga kriser och anpassas till en förändrat klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt underlag till rapportering av växthusgasutsläpp

Klimat

FN:s klimatpanel IPCC arbetar med flera rapporter, bland annat en metodrapport som reviderar riktlinjer för inventering av nationella utsläpp av växthusgaser. Gemensam metodik underlättar att kunna följa upp utsläppens utveckling och effekten av utsläppsminskande åtgärder både nationellt och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2017 - En fortsättning på den blöta hösten

MeteorologiKlimat

November 2017 var en fortsättning på den redan blöta hösten, där det på många håll föll mer nederbörd än normalt. Längs Norrlandskusten och i Tornedalen föll det upp mot, eller på sina håll mer än, dubbla normalnederbörden för en novembermånad. Även temperaturen låg något över det normala på de …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förslag för klimatanpassning i offentlig upphandling

Klimat
Byggnad kalkyl

Byggnader och andra långsiktiga investeringar behöver anpassas till ett klimat i förändring. SMHI presenterar nu, i samverkan med Upphandlingsmyndigheten och i samråd en rad andra aktörer, flera förslag som kan underlätta klimatanpassning genom offentlig upphandling.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI rekryterar professorer till forskningsavdelningen

KlimatForskning

SMHI stärker och utvecklar sin forskning genom att anställa fyra professorer, en för vart och ett av SMHIs expertområden meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi. Första att utlysas är tjänsten som professor inom klimatologi.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI lanserar Grönt väder tillsammans med LRF Media

Nu lanseras en ny vädertjänst, Grönt Väder, i ett samarbete mellan SMHI och LRF Media. Den nya tjänsten, som finns tillgänglig från och med idag, riktar sig till de gröna näringarna med specifika vädertjänster och redaktionellt innehåll. 
 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya forskningsprojekt med finansiering från Formas

MeteorologiOceanografiKlimatForskning

Forskningsrådet Formas har beslutat om tilldelning av medel från Nationella forskningsprogrammet om klimat och Öppna utlysningen. SMHI kan därmed starta fyra nya projekt som tillsammans tilldelades närmare 15 miljoner kronor, och kommer att delta i ytterligare ett projekt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad