Nyhetsarkiv

Öppna data om skyfall underlättar VA-planering

HydrologiForskning

För att bättre kunna planera för att samhället ska fungera även i ett förändrat klimat med fler skyfall behövs kvantitativ data över observerad nederbörd. Därför har SMHI påbörjat ett samarbete med Svenskt Vatten och kommunala VA-organisationer där även deras uppmätta värden läggs in i SMHIs …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lindrig islossning i Torneälven men kraftig vårflod kan väntas

Hydrologi

Islossningen i Torneälven vid Haparanda blev annorlunda i år. När den slutligen skedde den 11 maj bröt isen inte upp och flöt nedströms, utan i sort sätt smälte på plats. Och även om islossningen nu är ett faktum i Torneälven har inte vårfloden i norra Sverige startat på riktigt ännu. Det …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Risk för kraftig vårflod i norr

Hydrologi

I fjälltrakterna och i norra Norrland ligger mer snö än normalt. Slutet på april och början på maj har varit kyliga och än har inte vårfloden börjat i detta område. Stora snömängder och sen avsmältning gör att det finns risk för en kraftig vårflod.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare studerar hur klimatförändringar påverkar natur och samhälle i Sibirien

HydrologiKlimatForskning

Ett nytt projekt för att öka motståndskraften mot klimatpåverkan i delrepubliken Sacha (Jakutien), i östra Sibirien, Ryssland, har startat. Projektet, med namnet HYdrology, PErmafrost and Resilience in Eastern Russian Arctic and Subarctic (HYPE-ERAS), kommer att utveckla ny kunskap om förhållandet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Årets första prognos för vårflod och islossning i Torneälven

Hydrologi

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Den första prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Prognosen tyder på en lätt islossning samt en kraftigare och senare vårflod än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur är läget inför vårfloden?

Hydrologi

I fjälltrakterna och norra Norrland ligger i år mer snö än normalt. SMHIs analyser tyder på en ganska genomsnittlig vårflod i de flesta älvarna. Hur vädret utvecklas under våren är avgörande för hur höga vårflödena blir.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI deltar i kampen mot översvämningar i Västafrika

HydrologiKlimatForskning

I februari 2020 ledde SMHI en femdagars workshop i Abuja, Nigeria inom projektet FANFAR där vi tillsammans med systerorganisationer i Västafrika bygger ett varningssystem för översvämningar och höga vattenflöden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2020 - Ovanligt höga flöden såväl i söder som i norr

Hydrologi

Mycket nederbörd gav mycket höga flöden i flera vattendrag i Götaland med översvämningar som följd. Månaden var ovanligt mild och flödena i både små och större vattendrag i norra Sverige har varit över det normala för årstiden. I Siljan var vattennivån rekordhög för månaden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt höga vattenflöden

Hydrologi

Den senaste tiden har rikligt med nederbörd fallit i södra Sverige. Det har lett till höga flöden i stora delar av Götaland. I flera vattendrag är flödena nu mycket höga, men på de flesta håll sjunkande. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Högt vattenstånd i Mälaren och höga flöden i delar av Götaland och södra Svealand

Hydrologi

SMHI har utfärdat klass 1-varningar för höga flöden i vissa, främst medelstora vattendrag i delar av Götaland och södra Svealand. Även i Mälaren är det högt vattenstånd och vattenståndet beräknas vara över varningsnivå kommande vecka. 

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad