Hydrologiska lägesbeskrivningar

Här samlas de hydrologiska lägesbeskrivningar som ges ut av SMHI. De kan beskriva läget inför kommande vårflod, torka eller vara allmänna månadssammanfattningar över den hydrologiska situationen i landet.

Fortsatt blött i västra delen av Götaland

Vattenståndet och vattenföringen ut ur framförallt små sjöar är fortsatt hög i västkustlandskapen och Skåne. Nederbörden som föll över den redan vattenmättade regionen under torsdagsdygnet (15/1) gör att situationen kan hålla i sig ytterligare en tid då tillrinningen förväntas öka en …

Senast uppdaterad:

Hög vattenföring från sjöar i västra delen av Götaland

Vattenföringen ut ur en del mindre sjöar börjar närma sig varningsklass 1, höga flöden.

Senast uppdaterad:

December 2014 – Höga flöden i västra Götaland och Skåne

Rikliga regnmängder framförallt i västra Götaland gav upphov till höga flöden som på en del platser var mycket över de för månaden normala.

Senast uppdaterad:

November 2014 – Mycket högt vattenstånd i Siljan och Storsjön

Mycket regn på redan vattenmättad mark gav höga flöden i Dalälven, Byälven samt delar av Värmlands, Örebro och Västra Götalands län. Vattenståndet i Siljan och Storsjön steg till mycket höga nivåer.

Senast uppdaterad:

Oktober 2014 – Höga flöden i Bohuslän, Dalsland, Värmland och Dalarna

Oktober var en nederbördsrik månad och det märks också i flödena i vattendragen. Vattenflödena steg i princip i hela landet och i Bohuslän, Dalsland, Värmland och Dalarna var flödena höga.

Senast uppdaterad:

September 2014 – Låga vattenflöden och grundvattennivåer

September kan betecknas som en ganska händelsefattig månad vad gäller vattensituationen i Sverige. Det mest anmärkningsvärda var att vattenflöden och grundvattennivåer var låga i stora delar av landet.

Senast uppdaterad:

Augusti 2014- Skyfall gav lokala översvämningar

Under månaden föll lokalt stora mängder regn över flera orter i sydvästra Sverige. Regnen orsakade översvämningar i bland annat Getinge, Munkedal, Kristinehamn och Malmö.

Senast uppdaterad:

Juli 2014 - Låg markvattenhalt i stora delar av landet

Det varma och torra vädret gjorde att markvattenhalten i stora delar av landet var under den för månaden normala.

Senast uppdaterad:

Juni 2014 - Höga flöden i norr, låga i söder

I början av juni pågick fortfarande vårfloden i Lapplandsfjällen. Flödena var höga i många små och medelstora vattendrag samt i Piteälven och Muonioälven. Under den andra delen av månaden sjönk sedan flödena.

Senast uppdaterad:

Maj 2014 – Mycket höga flöden i Klarälven

Under andra delen av maj tog snösmältningen fart i de södra fjälltrakterna, vilket medförde att vattenflödena blev höga. I de övre delarna av Klarälven uppmättes de högsta flödena sedan vårfloden 1995.

Senast uppdaterad: