Nyhetsarkiv

Grundkurs i klimat och klimatanpassning gav stöd för fortsatt arbete

Klimat

Hur förändras klimatet och hur kan man arbeta med klimatanpassning? Det var frågor som belystes när SMHI arrangerade en grundkurs på området. Fyrtiotalet representanter från kommuner, länsstyrelser, myndigheter och andra aktörer deltog i kursen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt allvarlig syrebrist i Östersjön

Oceanografi

Den allvarliga syresituation som påverkat Östersjön under hela 2000-talet fortsätter. SMHIs syrgaskarteringen som genomfördes under hösten 2017 visar att omkring 20 procent av bottnarna är döda på grund av helt syrefria förhållanden och omkring 30 procent av bottnarna i Östersjön lider av akut …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Trettioårs-jubilerande IPCC håller möte i Paris

Klimat

Just nu håller FN:s klimatpanel IPCC möte i Paris för att diskutera och besluta om klimatpanelens arbete. På agendan finns bland annat ekonomi, arbetssätt och avrapportering från det pågående arbetet med IPCC:s rapporter. Från SMHI, som är nationell kontaktpunkt för IPCC, finns Lena Lindström och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare samlar kunskap om klimatextremer till nytta för klimatanpassning i Sverige

KlimatForskning

SMHI ska sammanställa kunskap om klimatextremer i Sverige, framför allt om nederbörd och torka. Arbetet ska presenteras i en rapport som samlar befintlig kunskap och identifierar kunskapsluckor till nytta för arbetet med klimatanpassning av samhället.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2018 - Både milt och kallt

Meteorologi

Februari blev kall i stora delar av Europa och kall eller lokalt mycket kall i Kanada samt de inre delarna av norra USA. Mycket milt väder dominerade däremot i Arktis, Mellanöstern, nordöstra Afrika samt östra USA. Havsisens utbredning kring Antarktis nådde sitt näst lägsta säsongsminimum …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt verktyg hjälper kommuner att klimatanpassa

Klimat

Många kommuner har inte kommit igång med arbetet att rusta för ett förändrat klimat. ”Lathund för klimatanpassning” är ett nytt verktyg som gör det enklare att starta och driva arbetet med klimatanpassning. SMHI har utvecklat lathunden tillsammans med kommuner och länsstyrelser.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatförändring och samhällets utveckling påverkar näringstillförseln till Östersjön

HydrologiKlimatForskning

Forskning har visat att problemen med näringsutsläpp från land och därmed övergödning i Östersjön sannolikt förvärras av den pågående klimatförändringen. Helt nya beräkningar visar nu att näringsutsläppen till Östersjön kan minska. Men det förutsätter att samhällsutvecklingen går mot ett mer …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Varför är det så kallt just nu?

Meteorologi

I början av februari inträffade en plötslig uppvärmning av stratosfären (20 km och uppåt i atmosfären) över polartrakterna. Detta gjorde att cirkulationen, det vill säga vindriktningen, i stratosfären kastades om. Händelsen kallas ”sudden stratospheric warming”, alltså ”plötslig uppvärmning av …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2018 - Mycket snörik i norr

Meteorologi

Vintern 2017/2018 blev i genomsnitt mildare än normalt i större delen av landet. Men uppfattningen av vintern kan ha varit annorlunda beroende på två företeelser. Det gäller dels den kalla eller mycket kalla avslutningen under den sista februariveckan, dels det mycket djupa och omfattande snötäcket …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2018 - Två snöoväder och kyla

MeteorologiKlimat

Månaden inleddes med ett rejält snöoväder över södra Norrland. Mot mitten av månaden gav västliga vindar vårväder i Götaland, samtidigt som Norrland var täckt av ett djupt snötäcke. Avslutningen blev kall då kung Bore lade sin frostiga hand över landet med oväder (snökanoner) och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad