Tillståndet i Sveriges hav

Varje månad summeras det oceanografiska läget i Sveriges hav.

December 2015 - Höga vågor

De högsta och lägsta vattenstånden registrerades i de västra farvattnen mot slutet av månaden. En signifikant våghöjd på 7,6 meter observerades vid Väderöarna i början av månaden. Ytvattentemperaturerna var flera grader över det normala men mot slutet av månaden sjönk temperaturerna i Bottenviken …

Publicerad: Senast uppdaterad:

November 2015 - Högt vattenstånd och höga vågor

Stormen Gorm berörde Sverige mot slutet av månaden med högt vattenstånd som följd i de västra farvattnen och signifikanta våghöjder på över 4 meter observerades. Ytvattentemperaturerna var över det normala och det milda novembervädret innebar en fortsatt långsam avkylning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2015 - Långsam avkylning av ytvattentemperaturerna

De högsta och lägsta vattenstånden observerades den 23 oktober längst Skånes västkust. Ytvattentemperaturerna sjönk långsamt under månaden och mot slutet kunde man se ett typiskt höstmönster i temperaturfördelningen. Månadens högsta signifikanta våghöjd noterades vid västkusten den 23.

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2015 - Uppvällning sänkte ytvattentemperaturerna

Vattenståndsvariationerna var små under september. De högsta och lägsta värdena observerades i samband med en lågtryckspassage den 18. Ytvattentemperaturerna sjönk sakta under månaden. Uppvällning observerades vid flera tillfällen med sjunkande temperaturer som följd. Våghöjder över 3 meter …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2015 - Sjösprång och högtryck

Ett högtryck växte in under augusti och ytvattentemperaturerna steg under månaden. Ett sjösprång observerades vid Skanör i början av månaden. Våghöjderna höll sig under 3 meter på samtliga platser under augusti. De högsta observerades mot slutet av månaden vid Väderöarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2015 - Ganska lugnt i våra hav trots lågtryck

Vattenståndsnivåerna varierade kring medelvattenstånd under hela månaden. I början på månadens steg ytvattentemperaturerna för att sedan sjunka igen i samband med intensiva lågtryck.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2015 - Höga vågor

De högsta vattenstånden observerades i norra Sverige vid månadens inledning. Våghöjder över 3,5 meter observerades vid flera tillfällen. Ytvattentemperaturerna var under de normala längs hela Sveriges kust.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2015 - Issäsongen avslutades tidigt

Det var små variationer i vattenstånden i maj och de höll sig mestadels omkring de normala. De högsta och lägsta vattenstånden observerades längs Sveriges västra kust.

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2015 - Isen i Bottenviken glesnade snabbt

Vattenståndsvariationerna var små i april. De högsta och lägsta vattenstånden observerades längs Sveriges västra kust. Vid fyra tillfällen observerades våghöjder över 2,5 meter. Drivisen i norra Bottenviken drev ut till havs under månadens andra hälft och glesnade snabbt. Ytvattentemperaturerna var …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2015 - Höga vågor

Vid flera tillfällen registrerades vågor över 3 meter varav den högsta signifikanta våghöjden 4,4 meter noterades vid Väderöarna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

År

Månad