December 2005 - Is och temperatur i havet

I norra Bottenviken började is att bildas närmast kusten och isen växte till efter julhelgen. Längre söderut hann bara tunn is att bildas på en del håll i de inre skärgårdarna samt i västra Mälaren och i inre vikar i Vänern. Vattentemperaturen i isfria områden låg i allmänhet mellan 0 och 1 grad över den normala.

Sen isläggning i norr, men vattentemperaturen har närmat sig den normala

December inleddes med ganska milt väder i söder, medan det var kallare längst i norr. Avkylningen av ytvattnet gick sakta utom i norra Bottenviken.

Fram till mitten av månaden hade endast 5-15 cm tjock is bildats i de nordligaste skärgårdarna och därutanför endast tunn jämn is.

Den 10-13 strömmade mild luft upp över hela Skandinavien och nedkylningen av ytvattnet avstannade tillfälligt. Från mitten av månaden började kallare luft att etablera sig över landet och avkylningen tog åter fart.

I norra Bottenviken började is att bildas närmast kusten och isen växte till efter julhelgen i samband med kallt högtrycksväder.

Mot slutet av månaden passerade ett lågtryck åt nordost över landet och isen i norra Bottenviken packades delvis samman norrut till en stampisvall.

Längre söderut hann bara tunn is att bildas på en del håll i de inre skärgårdarna samt i västra Mälaren och i inre vikar i Vänern.

Isförhållandena blev därmed lindrigare än normalt för säsongen. Vattentemperaturen i isfria områden låg i allmänhet mellan 0 och 1 grad över den normala

Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 december 2005
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 15 december 2005 Förstora Bild
Karta över isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 december 2005
Isutbredning och ytvattentemperatur i havet 31 december 2005 Förstora Bild