Sofia Saraiva

Photo of Sofia Saraiva

Doktorexamen i bio- och geovetenskaper vid Vrije Universiteit i Amsterdam och Environmental Engineering by Técnico, University of Lissabon (IST). 

Telefon: +46 
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se
 

Arbetsområden

Jag är en ekosystemmodellerare med intresse av kopplingarna mellan hydrodynamik och biogeokemiska kretslopp och hur dessa kan påverka viktiga biologiska processer som t.ex. primärproduktion, övergödning och högre trofiska nivåer som t.ex. musslor, skaldjur och fiskar. Jag använder numeriska modeller för att förstå dessa kopplingar och för att svara på mer specifika frågeställningar och projektera framtida förändringar.

Jag arbetar för närvarande med utveckling och implementering av karbonatsystemet i SCOBI-modellen kopplat till NEMO modellens nordiska uppsättning för att studera försurning i Östersjön och Nordsjön.

Forskningsintressen

  • Ekosystemdynamik: fysikaliska, biogeokemiska och ekologiska processer

  • Dynamisk energibudgetteori för att beskriva organismers metabolism

  • Orsaker och konsekvenser av förändringar i ekosystemets dynamik: klimat, föroreningar, naturliga variationer

  • Användning av modelleringsverktyg för att skapa beslutsunderlag.