Petter Lind

Petter Lind, Rossby Center

PhD, klimatforskare

Telefon 011-495 85 21
E-post: förnamn.efternamn@smhi.se

Verksamhetsområden

Genomföra simuleringar med och utvärdera HARMONIE regionala klimatmodell för dagens klimat samt för klimatscenarier. Fokus är på nederbördens variabilitet och extremer och dess beroende på modellens grid-upplösning samt de väder- och klimatprocesser som orsakar kraftig nederbörd. 

Forskningsintressen

 • I vilken utsträckning kan klimatmodeller representera dagens klimat?
 • I vilken utsträckning kan högupplösta regionala klimatmodeller återskapa rumsliga och tidsmässiga aspekter av nederbörden på lokal och regional skala?
 • Hur påverkas nederbörden och tillhörande processer av förändringar i atmosfärens dynamik och termodynamik?

Specialkompetenser

Analys av klimatmodelldata, jämförelse mellan modeller och observationer, statistisk analys.

Publikationer

Publikationer av Petter Lind på SMHI

 1. Lagergren,Fredrik
  Kilometre-scale simulations over Fennoscandia reveal a large loss of tundra due to climate warming
  2024
  In: Biogeosciences, Vol. 21, no 5, 1093-1116 p.
  DOI: 10.5194/bg-21-1093-2024
 2. Dyrrdal,Anita Verpe
  Changes in design precipitation over the Nordic-Baltic region as given by convection-permitting climate simulations
  2023
  In: Weather and Climate Extremes, Vol. 42
  DOI: 10.1016/j.wace.2023.100604
 3. Mueller,Sebastian K.
  Evaluation of Alpine-Mediterranean precipitation events in convection-permitting regional climate models using a set of tracking algorithms(Nov, 10.1007/s00382-022-06555-z, 2022)
  2023
  In: Climate Dynamics
  DOI: 10.1007/s00382-022-06608-3

Mer publikationer av Petter Lind