Hur mäts avdunstning?

Det är svårt att bestämma avdunstningens storlek. Det finns flera metoder, men ingen kan användas generellt. Metodvalet beror på vilken typ av område det gäller och för hur lång tid man vill bestämma avdunstningen.

Mätare i fält
Mätinstrument uppsatta för att mäta avdunstning med energibalansmetoden SR - Surface Renewal. Foto Journal of Visualized experiments

Den första som gjorde ett försök att beskriva avdunstning var den brittiska vetenskapsmannen John Dalton som under slutet av 1700-talet och tidigt1800-tal gjorde flertalet försök med med vattenhållare under olika temperatur och vindhastighetsförhålande. Sedan dess har otaliga metoder för skattning eller mätning av avdunstning utvecklats.

Avdunstning och dess komponenter är inte lätt att mäta. Trots att det har gått 200 år sedan Daltons mätte avdunstningen utanför Manchester är det fortfarande svårt att hitta en enkel metod som kan ge en någorlunda bra rumslig och temporär mätning av avdunstning.

Under de senaste 20-30 åren har dock flera nya metoder dykt upp som mäter avdunstningen i milslånga sträckor. Dessutom har den stora utvecklingen i satellit- och drönarteknik öppnat nya vägar för observation och modellering i stor skala.

Det finns många metoder för mätning av avdunstning, en del har funnits sedan 100 år tillbaka som atmometer, avdunstningspanna och lysimeter medan andra nya metoder har tillkommit de senaste 30 åren som Eddy Covariance (EC), LAS, SLS och SR.

Nedan beskrivs kort olika metoder med en fokus på de mest relevanta för oss i Sverige.