April 2005 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I södra Sveriges vattendrag har under månaden som helhet vattenföringen varit nära den för årstiden normala. Större delen av landet hade barmark. Grundvattennivåerna var fortfarande mycket under de normala i Blekinge och nordöstra Skåne.

Vattenföring

I vattendragen i norra Sverige har vattenföringen i allmänhet varit låg men för årstiden normal. I södra Sveriges vattendrag har under månaden som helhet vattenföringen varit nära den för årstiden normala. I början av månaden var den något över det normala och har sedan varit avtagande.

Snötillgången

Större delen av landet hade barmark. Snötäcke fanns främst i norra Norrland och södra Norrlands fjälltrakter. Mängderna var något över de normala i fjälltrakterna, normala i nordligaste Norrland och i övrigt under de normala

Grundvattennivån

Nivåerna var för årstiden över de normala i norra och västra Norrland och i centrala Götaland samt i västra Jämtland och Härjedalen mycket över de normala.

I sydöstra Norrland, nordöstra Svealand och nordöstra Götaland var nivåerna under det normala. Nivåerna var fortfarande mycket under de normala i Blekinge och nordöstra Skåne

Snötäckets beräknade vattenvärde 21 april 2005 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 april 2005 enligt SGU Förstora Bild