April 2005 - Vattenföring, markvatten och grundvatten

I södra Sveriges vattendrag har under månaden som helhet vattenföringen varit nära den för årstiden normala. Större delen av landet hade barmark. Grundvattennivåerna var fortfarande mycket under de normala i Blekinge och nordöstra Skåne.

Vattenföring

I vattendragen i norra Sverige har vattenföringen i allmänhet varit låg men för årstiden normal. I södra Sveriges vattendrag har under månaden som helhet vattenföringen varit nära den för årstiden normala. I början av månaden var den något över det normala och har sedan varit avtagande.

Snötillgången

Större delen av landet hade barmark. Snötäcke fanns främst i norra Norrland och södra Norrlands fjälltrakter. Mängderna var något över de normala i fjälltrakterna, normala i nordligaste Norrland och i övrigt under de normala

Grundvattennivån

Nivåerna var för årstiden över de normala i norra och västra Norrland och i centrala Götaland samt i västra Jämtland och Härjedalen mycket över de normala.

I sydöstra Norrland, nordöstra Svealand och nordöstra Götaland var nivåerna under det normala. Nivåerna var fortfarande mycket under de normala i Blekinge och nordöstra Skåne

Snötäckets beräknade vattenvärde 21 april 2005
Snötäckets beräknade vattenvärde 21 april 2005 Förstora Bild
Grundvattennivån 15 april 2005 enligt SGU
Grundvattennivån 15 april 2005 enligt SGU Förstora Bild