April 2019 - Ännu en kraftfull tropisk orkan drabbade Mocambique

April 2019 var en månad som i allmänhet var varmare än normalt. Temperaturunderskott noterades i östra Kanada och Mellanvästern. Översvämningar förekom på många håll, bland annat i Rio de Janeiro där kraftiga skyfall förekom den 8-9 april. Cyklonen Kenneth drog in över norra Moçambique och södra Tanzania den 25 april, bara drygt en månad efter att cyklonen Idai berört Moçambique.

Global temperaturanomali

Global temperaturanomali i april 2019
Global temperaturanomali (vänster bild) i april 2019 samt för Europa (höger bild). Avvikelserna avser normalperioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Enligt Copernicus Climate Change Service var april 2019 globalt sett den näst varmaste aprilmånaden som uppmätts efter 2016.

Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till april 2019 jämfört med medelvärdet för 1981-2010.
Månadsvis temperaturavvikelse globalt och i Europa från januari 1979 till april 2019 jämfört med medelvärdet för 1981-2010. De svarta staplarna visar avvikelsen för respektive aprilmånad. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Europa - En varm vårmånad

April 2019 blev i större delen av Europa varmare än normalt. De största temperaturöverskotten återfanns i Centraleuropa, östra Europa och Skandinavien. I Finland uppmätte, enligt finska vädertjänsten (FMI), 13 platser den högsta månadsmedeltemperaturen som observerats i april. I huvudstaden Helsingfors med mätningar från år 1900 var dock april 1921 snäppet varmare än årets upplaga. Vid Utö (startår 1901) däremot var detta dock den allra varmaste aprilmånaden.

Även på Island var det varmt, här uppmätte fem mätstationer, inklusive Reykjavik, den varmaste aprilmånaden som observerats. För samtliga fem stationer gäller att mätningarna inleddes under slutet av 1800-talet.

På Iberiska halvön, Sicilien, i delar av Grekland, Rumänien och Bulgarien blev det istället lite kallare än normalt. Men trots lokala temperaturunderskott på Iberiska halvön uppmättes månadens högsta temperatur i Europa i El Grenado, Spanien med 32,6° den 29 april.

Ett mäktigt högtryck började växa in över norra Skandinavien kring den 10 april och kallare luft drog ner norrifrån över Skandinavien och kontinenten. Klara nätter gjorde att temperaturen föll och kallast i Europa i låg terräng (under 1000 möh) under april månad hade Gielas i Lappland, Sverige, den 11 med -24,3°. I Alperna blev det ytterligare lite kallare i slutet av månaden då det på Colle Major (4750 möh) uppmättes -25,5° både den 28 och 29 april.

Mellan den 18 och 22 april drabbades Spaniens ostkust av kraftiga skyfall och översvämningar. Störst nederbördsmängd under 24 timmar mättes upp i Jávea/Xàbia den 22 på 303 mm och det blev också den största nederbördsmängden under 24 timmar i Europa under april 2019.

Medellufttryck i Europa i april 2019
Medellufttryck i Europa i april 2019. Illustration SMHI Förstora Bild

Nordamerika - Nederbördsrikt i delar av USA och Kanada

Överlag låg temperaturen över det normala under månaden. Men över östra Kanada var det istället något kallare än normalt. I delar av nordöstra och sydvästra USA var månaden däremot varm eller mycket varm. Delstaten Delaware (startår 1895) i nordost hade sin näst varmaste aprilmånad efter 2017 medan grannen Maryland (startår 1895) hade sin tredje varmaste april efter 2017 och 1994. Allra varmast under månaden var det i Death Valley, Kalifornien, med 43,3° den 26 april. Lägst temperatur uppmättes vid Shepard Bay, Kanada. Där fick man både den 6 och 7 april -36,4°.

Den största dygnsnederbördsmängden under månaden föll i Lago Icacos, Puerto Rico, på 349 mm den 29 april. Det regnade också mycket i nordvästra USA där det enligt National Weather Service (NWS) föll mellan 100-300% av en normal månadsnederbörd under april 2019. Delstaten Oregon (startår 1895) hade sin tredje nederbördsrikaste aprilmånad efter 1937 och 1993. Det resulterade i lokala översvämningar. Översvämningar har också drabbat delar av Texas där kraftiga skyfall drog fram den 23 april.

Snösmältningen i kombination med regn gjorde att floder och sjöar i delstaten Quebec i Kanada svämmade över och tvingade cirka 1200 personer att evakuera sina bostäder den 20-21 april.

Asien – Värmebölja i Indien

Stora delar av Mellanöstern fick temperatur under det normala under månaden. I övrigt var det temperaturöverskott.  En värmebölja drabbade delar av Indien i slutet av månaden och den 28 uppmättes 47,5° i Khargaon, vilket blev den högst uppmätta temperaturen i Asien under månaden. Kallast var det den 14 i Shelagontsy, Sibirien, med -37,4°.

Skyfall och översvämningar

Precis som föregående månad berördes Afghanistan av kraftigt regn som medförde översvämningar. Enligt WMO uppmättes till exempel 155 mm i Herat under en 24-timmarsperiod den 15-16 april. Skyfall, åska och hårda vindar förekom även i delar av Indien och Pakistan under månadens mitt.

Störst 24-timmars nederbörd föll det den 27 i Su’ao, Taiwan, med 532 mm.

Ras El Kamiah, förenade Arabemiratens nordligaste emirat, berördes av kraftigt regn den 13-14 april. Landets meteorologiska center rapporterade att det uppe i bergen vid Wadi Shiha uppmättes 247 mm regn.

Arktis – Varmt på Grönland

Isutbredningen på Arktis var mycket mindre än under en normal aprilmånad. Särskilt låg var utbredningen mellan Alaska och östra Sibirien och väster om den ryska ön Novaya Zemlya. Enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC) var den genomsnittliga utbredningen av havsis rekordlåg under april och lägre än nivåerna under det tidigare rekordåret april 2016.

På Grönland, Svalbard och Novaya Zemlya var temperaturen mycket över det normala, medan det var smärre temperaturunderskott på vissa av de kanadensiska öarna. Den högsta temperaturen under månaden uppmättes i Kangerlussuaq på Grönland den 30 april på 17,4°. Kallast var det på Geosummit, Grönland (3216 m.ö.h) den 2 april med -48,6°. I lägre terräng var det kallast den 15 april på Ellesmere Island, Kanada. Där uppmättes -39,7° vid Eureka C.

En kuriös detalj är att efter den exceptionellt milda marsmånaden så noterade de båda stationerna Inuvik och Kugluktuk i Kanada för första gången en aprilmånad som faktiskt var kyligare än mars. 

Temperaturanomali i polarområdena i april 2019
Temperaturavvikelsen för Arktis (vänster bild) och Antarktis (höger bild) i april 2019 relativt perioden 1981-2010. Källa: ECMWF, Copernicus Climate Change Service Förstora Bild

Antarktis – Mindre isutbredning än normalt

Havsisen sträckte sig mycket mindre norrut under april 2019 jämfört med det normala. Speciellt hade områdena kring Ross-, Amundsen- och yttre Weddellhavet mindre isutbredning än normalt.  I små regioner i nordöstra delen av den Antarktiska halvön, längs Atlantkusten och kusten till Indiska oceanen var isutberedningen större än normalt. Varmast under månaden blev det den 11 april vid Base San Martin med 8,2° och lägst uppmätt temperatur under månaden blev -77,4° vid Concordia Dome C den 29 april.

Sydamerika – Översvämningar i Rio de Janeiro

Månadens högsta temperatur mättes upp i Valledupar, Colombia, den 7 på 40,4°. Kallast blev det samma dygn i Chuapalca, Peru med -12,7°.

Den 8 och 9 april föll kraftigt regn över Rio de Janeiro i Brasilien. Det orsakade stora översvämningar i delar av staden och minst 10 personer dog till följd av översvämningarna. Störst nederbördsmängd mättes upp den 9 vid Rio de Janeiro Forte de Copacabana med 330 mm regn, ungefär 3 gånger så mycket som en normal månadsnederbörd.  Även på flera andra platser runt om i staden rapporterades nederbördsmänger över 300 mm på 24 timmar.

Det var inte bara i Brasilien de hade problem med översvämningar under månaden.  Även i Colombia gav kraftigt skyfall från början av månaden översvämningar och jordskred på flera håll. Den högst noterade nederbördsmängden under ett dygn här var från den 14 april i Accaias med 275 mm.

Afrika - Orkanen Kenneth slog till en månad efter Idai

Den högsta temperaturen uppmättes i slutet av månaden, den 29, i Matam Senegal på 47,4°. Kallast blev det ute på Kanarieöarna den 6. Vid mätplatsen Izaña (2371 möh) noterades då -4,2°.

Enligt klimatologen Maximiliano Herrera tangerades ett nationellt värmerekord i Togo den 4 april, då uppmättes 43,5° i Sansanné-Mango. Rekordet sattes bara en vecka innan den 28 mars 2019.

Den 23 april berördes Madagaskar av kraftiga regn- och åskskurar. Under en 24-timmarsperiod uppmättes 396 mm i Sambava, vilket också blev den högst uppmätta 24-timmarsnederbörden i Afrika under månaden.

Tropiska orkanen Kenneth

Bara drygt en månad efter att den tropiska orkanen Idai drog in över sydöstra Afrika bildades den tropiska stormen Kenneth i Moçambiquekanalen och rörde sig under den 24 april över Komorerna med starka vindar och skyfall som följd. Den 25 april uppgraderades Kenneth till en kategori 4-orkan av det USA-baserade Joint Typhoon Warning Center (JTWC) och drog in över Moçambique och södra Tanzania senare samma kväll.

Det är den första cyklonen av den här styrkan att röra sig in så långt norrut över Moçambique. Vindstyrkor upp mot 55 m/s rapporterades. Men det var inte vinden som gav störst konsekvenser utan översvämningarna och jordskred på grund av de stora regnmängderna som föll i samband med Kenneth. I Pemba, Moçambique föll upp mot 300 mm under ett dygn.

Australien/Oceanien – Kallt på Tasmanien

Efter att de tropiska orkanerna Trevor och Veronica berörde Queensland, Australien under mars månad bildades ytterligare en tropisk cyklon, Wallace, den 6 april strax nordväst om Western Australia.  Det var den åttonde cyklonen som bildades i området kring Australien den här säsongen. Wallace nådde aldrig land och försvagdes följande dagar på sin väg västerut.  

Även om Wallace inte medförde några stora följder i vädret för Australiens del bildades nya lågtryck strax norr om delstaterna Northern Territory och Queensland med kraftigt regn som följd. Den 7 uppmättes till exempel 144 mm vid Lockhart River i Queensland och 121 mm vid Goove Airport i Northern Territory.

Mest regn under ett dygn föll det den 21 april vid Ouloup, Nya Kaledonien med 310 mm.

Den högsta temperaturen under månaden uppmättes den 7 i Mardie, Australien på 43,3°. Kallast blev det den 4 april på Tasmanien, Australien. Då mättes -7,3° upp vid Liawenee (1057 möh), vilket är den tredje lägsta apriltemperaturen som observerats på Tasmanien. Kallare i april var det 2001 med -7,7° samt 2009 med -7,5°.

Extremvärden:

- De extremvärden som angetts för olika världsdelar är preliminära och har i allmänhet inte hunnit slutgranskas av de nationella vädertjänsterna.

Källor:

- Analyser och observationer från de nationella meteorologiska institutens och forskningsinstitutioners webbsidor och twitterkanaler samt från det ordinarie globala observationsutbytet.