Nyhetsarkiv

Hydrologisk nyårssammanfattning

Hydrologi

Den sista september infaller nyårsafton i det hydrologiska året. Vid den här tiden på året finns det sällan något större snötäcke och därför är det en lämplig tidpunkt att starta hydrologiska årsanalyser. Sammanfattningsvis bjöd det hydrologiska året 2013/2014 på stor variation med både höga och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning om intensiv nederbörd kan öka beredskap för lokala översvämningar

HydrologiKlimatForskning

Den senaste tiden har riklig nederbörd över sydvästra Sverige orsakat höga vattenflöden och översvämningar. Ett pågående forskningsprojekt utvecklar flödesprognoser som är bättre på att fånga upp effekterna av plötsliga skyfall. Det ger möjlighet till bättre beredskap vid lokala extrema …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt regnrekord för Västergötland

MeteorologiHydrologi

I västra Götaland föll under tisdagsdygnet 133,7 mm i Hällum i Västergötland. Samtidigt fortsätter regnet att strila ner i de översvämningsdrabbade områdena i Halland. På flera håll i västra Götaland har man de senaste fyra dygnen fått mer än 100 mm.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommarkurs i hydrologisk modellering

HydrologiForskning

Under sommaren har 20 personer från sex europeiska länder träffats på SMHI för att lära sig mer om SMHIs hydrologiska beräkningsmodell HYPE. Modellen används av forskare spridda över hela världen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskningsprogrammet Baltic Earth går in i permanent fas

HydrologiOceanografiKlimatForskning

Forskningsprogrammet Baltic Earth går nu in i en permanent fas efter ett första uppbyggnadsår. Baltic Earth möjliggör för forskare att samordna forskning runt Östersjön över nationsgränser. Programmet leds av Markus Meier, SMHI och Anna Rutgersson, Uppsala universitet, som ordförande och vice …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Is på sjöar vintern 2013-2014

Hydrologi

Årets islossning var extremt tidig, framförallt i Dalarna och södra Norrland. På många sjöar observerades den tidigaste islossningen någonsin. Isen la sig ovanligt sent, vilket gör att årets issäsong var mycket kortare än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt höga flöden i Klarälven

Hydrologi

Flödena i Trysilelva, Klarälvens namn på den norska sidan, börjar nu kulminera. Därmed väntas även tillrinningen till Höljessjön snart avta. Kulmen längre ner i Klarälven väntas inom de kommande dagarna. SMHI varnar fortsatt för höga flöden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östersjöns framtid i fokus för ny forskning

HydrologiOceanografiKlimatForskning

Problem med övergödning har under lång tid påverkat Östersjön. Stora blomningar av giftiga alger, syrefria bottnar och förändringar i artsammansättningen har drabbat havet. Fyra års forskning ska ge mer kunskap om hur Östersjöns framtid ser ut.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rekordtidig islossning på sjöar

Hydrologi

Den senaste tiden har isen gått upp på många sjöar i södra och mellersta Norrland. Det milda och soliga vädret under våren har lett till att islossningen i år skett tidigare än normalt i hela landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sammanfattning av vattenåret 2013

Hydrologi

Vårfloden var rejäl i östra Svealand och i norra Norrland, men i södra Sverige var situationen den omvända med låga nivåer i sjöar och vattendrag. Inflödet till Östersjön var inte tillräckligt stort för att förbättra …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad