Nyhetsarkiv

Ny tjänst för skogsindustrin med prognoser för brandrisk på natten

Det extremt torra vädret påverkar skogsindustrin kraftigt. På flera håll i landet har avverkningen stoppats på grund av brandrisken. SMHI har tagit fram en tjänst för skogsindustrin där brandrisken på natten prognostiseras, för att underlätta avverkningsarbetet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lite nederbörd och höga temperaturer orsakar vattenbrist

Hydrologi

Mindre nederbörd än normalt för säsongen i kombination med höga temperaturer har gett en torr start på sommaren och det råder brandrisk i större delen av landet. Det syns även i sjöar och vattendrag där flödena minskar och i södra Sverige har SMHI utfärdat risk för vattenbrist. I de små …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Återställning av vattendrag minskar risken för översvämning

Klimat

Återställning av vattendrag till sin naturliga bäckmiljö minskar bland annat risken för översvämning och gynnar den biologiska mångfalden. 304 vandringshinder har återställts i Norrbotten och Västerbottens län vilket beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Erik Kjellström anställs som professor inom klimatologi

Forskning

Erik Kjellström har utsetts till professor i klimatologi på SMHI.

– Erik Kjellström har hög vetenskaplig och pedagogisk kompetens liksom stor erfarenhet av kommunikation och samverkan i Sverige och internationellt, säger Rolf Brennerfelt, generaldirektör.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2018 - Extremt varmt i norra Sibirien

Meteorologi

Juni var mycket varm i norra Sibirien. Värmen dominerade även i USA, centrala Kanada, norra Kina, Mellanöstern och mellersta Europa. I östra Kanada var det däremot kyligt. Nio namngivna tropiska cykloner bildades på Stilla havet, varav fem i den östra delen. Havsisens utbredning i både Arktis och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI i Almedalen 2018

Under årets Almedalsvecka arrangerar SMHI en halvdag om klimat- förändringar och hur vi kan bygga den hållbara staden. Experter från SMHI och samarbetspartner berättar och samtalar om konsekvenser och lösningar för den hållbara staden, och förklarar och diskuterar hur vi kan möta framtiden.
I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Högt anseende för SMHI i ny mätning

Kantar Sifo har nu presenterat sitt anseendeindex för myndigheter 2018. Resultaten visar att SMHI har ett högt anseende.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Cyanobakterierna blommar i Östersjön

Oceanografi

Efter den rekordtidiga inledningen av sommarens blomning i mitten av maj rensade hårda kulingvindar undan rejält till midsommar, och kylde samtidigt ned vattentemperaturen. En vecka senare är ytblomningarna åter etablerade till havs i södra delen av Östersjön. Om värmen fortsätter, blir blomningen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2018 - Svalt och regnigt kring midsommar

MeteorologiKlimat

Efter den exceptionella värmen i maj följde en junimånad med mer typiskt och varierat svenskt sommarväder, framför allt i mitten av månaden. Längst i söder var det dock sommarvärmen som dominerade och där blev juni 2018 en av de allra varmaste på 100 år. I norr var årets juni däremot rätt sval och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Aktuell klimatinformation ger långsiktigt hållbar havsplanering

OceanografiKlimatForskning

Den globala klimatförändringen kommer att påverka haven och de marina ekosystemen under lång tid framöver. Aktuell information om pågående och kommande klimatförändringar ska nu föras in i svensk havsplanering. SMHI leder projektet där olika intressegrupper också ska involveras i arbetet för att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad