Nyhetsarkiv

Revansch för isvintern

Oceanografi

Så här långt har isvintern varit väldigt varierande och haft många olika faser. Efter en varm period i slutet av februari med minskande isutbredning och ruttnande isar i söder, har isen till havs nu åter börjat växa till i de norra farvattnen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2019 - Mild och blåsig

MeteorologiKlimat

Februari inleddes med snö och kallt väder, men andra halvan av månaden blev mycket mild. Den 26 slogs det svenska temperaturrekordet för februari då 16,7° uppmättes i Karlshamn. Det var tidvis blåsigt i framförallt norra Sverige som berördes av stormarna Julia och Mats.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Risk för gräsbränder i södra Sverige

Just nu har SMHI utfärdat risk för gräsbränder i stora delar av södra Sverige. Det är en torr nordlig vind som gör att risken för gräsbränder är stor där det inte ligger snö på marken.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2019 - Mild med mycket milt avslut

Meteorologi

Sammanfattningsvis blev vintern 2018/2019 mildare än normalt och nederbörden blev något rikligare än normalt. De mest uppseendeväckande väderhändelserna under vintern var de fyra stormarna, den långa kalla perioden i norr och det svenska värmerekordet för februari. I mitten av februari …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förbättrat verktyg visar markens bärighet

Skogsbranschen har länge arbetat med att hitta lösningar på problemet med markbärighet. När marken inte riktigt bär går avverkningen långsammare, det går åt mer bränsle för att köra skördaren och dessutom ökar risken för körskador. Med SMHIs uppdaterade bärighetsindex får skogsbrukaren ett …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så bidrar SMHI till genomförandet av Östersjöstrategin

OceanografiKlimat

SMHI har en viktig roll för att EU:s Östersjöstrategi ska genomföras. Det gäller främst inom områdena havsmiljö, klimatanpassning och krisberedskap. SMHIs bidrag till strategin beskrivs i en årlig rapport till regeringen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Konstnärliga uttryckssätt hjälper barn förstå miljö och klimat

Hur ska framtidens miljö- och klimatfrågor förmedlas till barn på ett lättbegripligt och roligt sätt? Kreativa och konstnärliga arbetssätt kan fungera som pedagogiska verktyg i att förmedla komplex information. I ett Skapande skola-projekt får barn vara med och utveckla lösningar på framtidens …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre tillgång på fisk med fiskodling på land

Tillgången på fisk i Östersjön kan bli osäker i takt med att bland annat klimatförändringar påverkar fiskens livsmiljöer i havet. Så kallade akvaponiska system är ett sätt att odla fisk på land i slutna system och samtidigt nyttja fiskvattnets överskott på näring till växtodling.  

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2019 - Rekordhettan i Australien fortsatte

Meteorologi

Januari 2019 var globalt sett den fjärde varmaste januarimånaden. Rapporter om rekordvärme kom från bland annat Australien och Chile. Men det fanns även inslag av kallare väder än normalt, till exempel i delar av både Arktis och Antarktis.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO bekräftar att de fyra senaste åren är de fyra varmaste som uppmätts

Klimat

De fyra senaste åren är de varmaste som uppmätts enligt en sammanställning från världsmeteorologiorganisationen WMO. Det är ett tydligt tecken på en fortsatt långsiktig klimatförändring orsakad av höga halter av växthusgaser i atmosfären.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad