Nyhetsarkiv

SMHI organiserar klimatkonferens i Peking hösten 2019

Forskning

SMHI organiserar en stor konferens för forskare, intressenter och användare av regional klimatinformation i Peking, Kina, den 14-18 oktober 2019. Konferensen är en del i arbetet med att möta det ökande behovet av tillförlitlig regional klimatinformation för effektiv regional och lokal planering som …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt referenssystem för vattenstånd i havet

Oceanografi

Från och med den 3 juni 2019 uttrycks havsvattenstånd i SMHIs observationer, prognoser och varningar i Rikets Höjdsystem 2000 (RH 2000) istället för relativt medelvattenståndet (RW). RH 2000 är Sveriges nationella referenssystem för höjder och djup. Övergången till RH 2000 är ett steg mot …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2019 - Aprilväder i maj

MeteorologiKlimat

Efter en varm april vände det i maj och det blev kyligare och ostadigt. Det aprilväder som uteblev förra månaden kom nu, med byar av regn, snö och hagel. Flera skurar och nederbördsområden berörde landet och månaden blev på många håll blötare än normalt, lokalt även rekordblöt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI i samarbete med Zimbabwe för att ta fram väder- och klimattjänster

SMHI har besökt Zimbabwe för andra gången inom samarbetsprojektet CARL, Climate Adaptation for Rural Livelihoods in Zimbabwe. Projektet, som drivs av den globala hjälporganisationen Oxfam med stöd från SIDA, syftar till att förbättra möjligheter för små lantbrukare att anpassa sig till ökande …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Samverkan i fokus när införande- projekt konsekvensbaserade vädervarningar startade

Den 16 maj hade SMHI uppstartsmöte om införandet av konsekvensbaserade vädervarningar. Representanter från länsstyrelser och myndigheter träffades i Stockholm för att under en dag introduceras till införandeprojektet och diskutera det fortsatta arbetet. Syftet med att införa konsekvensbaserade …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI om skyfall på konferens om vatten i städer

HydrologiForskning

Skyfall och stora vattenflöden är exempel på extremväder som ökar påfrestningen på städernas infrastruktur. På konferensen Cities, rain and risk i Malmö den 13-14 juni 2019 kommer SMHI att berätta om de senaste framstegen för observation och visualisering av skyfall samt hur vatten från skyfall kan …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI håller kurs i meteorologi på Irland

Meteorologi

På uppdrag av Met Éireann, Irlands motsvarighet till SMHI, har SMHI blivit anlitade att hålla i ett kurspaket för de irländska kollegorna. Met Éireanns hydrologer vill öka sin kompetens inom prognosmeteorologi, vilket gör SMHIs expertkunskap eftertraktad.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu moderniseras det hydrologiska grundnätet

Hydrologi

SMHIs hydrologiska grundnät håller på att moderniseras. Stationer flyttas, tillkommer eller tas bort för att nätet på ett bättre sätt ska kunna svara upp mot SMHIs uppdrag. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Väderåret 2018 nu i presentationsformat

Meteorologi

Nu finns presentationsmaterial från SMHI med en sammanställning av väderåret 2018. Detta material kan användas om introduktion och underlag när vädret under 2018 diskuteras.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Prognoser för råvattentillgången för dricksvattenproducenter

SMHI driver sedan länge operationella prognossystem för ytvattentäkter riktade mot dricksvattenproducenter. I och med de senaste årens torka har efterfrågan på prognoser även för grundvattentäkter ökat. Inom SMHI pågår därför ett arbete att även inkludera detta i de prognostjänster som finns …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad