Nyheter

Fler nyheter

Sommar

Sjöbris uppstår oftast efter en klar, vindstilla sommarmorgon. Solen värmer då upp markytan, varpå luften vid markytan värms och stiger uppåt till 1–2 kilometers höjd. Detta eftersom varm luft är lättare än kall.
Sjöbris uppstår oftast efter en klar, vindstilla sommarmorgon. Solen värmer då upp markytan, varpå luften vid markytan värms och stiger uppåt till 1–2 kilometers höjd. Detta eftersom varm luft är lättare än kall.

Professionella tjänster

Klimatet förändras

Klimatanpassning

Forskning

Forskningsnyheter