Väder och Vatten under ett århundrade 1900-1999

Typ: Faktablad
Författare: Carla Eggertsson Karlström
Publicerad:

Sammanfattning

Årtusendets väder Den värmetid vi nu lever i har varat i ca 10 000 år, vilket har varit den ungefärliga längden på värmetiderna mellan de tio gånger längre istiderna. Det gångna millenniet är sannolikt det kallaste sedan den senaste istidens slut trots att temperaturen stigit under 1900-talet. Faktablad nummer 7.