Expeditionsrapport från U/F Argos vecka 9, 2006

Typ: Rapport
Serie:
Författare: Lars Andersson
Publicerad:

Sammanfattning

Höga fosfathalter uppmättes i södra Östersjöns ytvatten. Även silikathalterna var förhöjda medan kvävekomponenterna låg kring eller något under det normala. Närsalthalterna i västerhavet uppvisade för årstiden normala eller nära normala värden. Vårblomningen i Skagerraks kustvatten samt i Kattegatt var i slutskedet medan vinterförhållanden rådde i Östersjön. Syrehalter lägre än 2 ml/l förekom, i hela egentliga Östersjön, på djup större än 70-100 meter. Svavelväte återfanns i östra, norra samt västra Gotlandsbassängerna.