Vanliga frågor

Har du en fråga om luftkvalitetsmodeller eller hur man bör arbeta med luftkvalitet? Kanske kan du få svaret på den via länkarna nedan. Om inte så kan du ställa din fråga till oss i frågeformuläret eller kontakta oss via telefon.

Steg för steg

Hur gör jag en luftkvalitetsberäkning?

Hur rapporterar jag modelldata?

Behöver man rapportera sina modelleringsresultat om man redan har rapporterat mätdata för samma ämne?

Utvärdering av luftkvalitet

Vilka ämnen bör kontrolleras?

Hur utvärderar man luftkvalitet?

Vad är en inledande kartläggning?

Vad är en percentil?

Måste jag rapportera både percentiler och antalet överskridanden?

Hur påverkas luftkvaliteten av klimatförändringen?

Hur påverkar fordonsfusket med NOx-emissioner från dieselbilar beräkningarna i modeller, t.ex. SIMAIR? Hur påverkas beräkningar för scenarioår 2020 och 2030?

Ett nytt basår i SIMAIR finns nu framtaget, hur ska man då göra med korrektion mot mätdata?

Luftkvalitetsmodeller

När kan man använda modeller?

Vad finns det för olika modeller?

Vilken modell passar för mig och mina behov?

Vilka indata behöver jag?

Kvalitetssäkring

Varför avviker min modellberäkning från mätningar?

Hur mycket påverkar indata beräkningsresultaten?

Vilken mätstation är lämplig att jämföra beräkningar med?

Hur ska en mätstation placeras för att vara optimal som urban bakgrundsstation för validering av en luftkvalitetsmodell?

Hur kan jag kontrollera kvaliteten på mina beräkningar?

Modellen avviker från mätningar – vad kan jag göra då?

Två modeller ger olika resultat - vilken modell är det som stämmer?

Atmosfärskemi

Vilka atmosfärskemiska reaktioner sker när det bildas höga halter av marknära ozon?


Finner du inte svaret på din fråga ovan är du välkommen att ställa din fråga till oss via formuläret nedan.
 

Ställ en fråga direkt till oss