Hur påverkar fordonsfusket med NOx-emissioner från dieselbilar beräkningarna i modeller, t.ex. SIMAIR? Hur påverkas beräkningar för scenarioår 2020 och 2030?

Såklart påverkar detta modellberäkningar, till exempel i SIMAIR. Hur mycket är ännu inte helt klarlagt. För modellberäkningar av tidigare år kan man utföra någon form av korrektion mot mätdata för att ta hänsyn till denna avvikelse i emissioner. Dock för scenarieår 2020 och 2030, när andelen dieselbilar antas öka, är sannolikt påverkan större och korrektion med tidigare års korrektionsfaktor troligen inte tillräcklig.

SMHI har haft kommunikation med Trafikverket, som är experter på HBEFA-modellen som avgas-emissionerna i SIMAIR bygger på. Enligt Trafikverket är osäkerheten stor, men påverkan kanske inte är fullt så stor som först befarades, eftersom HBEFA bygger på körcykler med ARTEMIS och och EUs körcykler. Dock är det oklart om även fordonsindustrin fuskat även med ARTEMIS-körcykler. Om det skulle vara så att det enbart är Volkswagen-bilar som innefattas av fusket uppskattade Trafikverket att emissionerna underskattas med ca 5%, dvs. relativt begränsat.