Begäran om samråd för bropassage för väg och järnväg över Muonioälven inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet

Diarienummer : 2010/1368/184
Departement/Myndighet : Trafikverket
Besvarad: