Låga nivåer i sjöar och vattendrag i södra Sverige

I många sjöar och vattendrag i sydöstra Sverige är det nu mycket låga nivåer. En anledning är att det under en längre period fallit mindre nederbörd än normalt och att den nederbörd som fallit under växtsäsongen till stor del har tagits upp av växtlighet och inte fyllt på i vattendrag.

Vatten i bäck
Vid SMHIs mätstation Ransta i Sävaån är det nu bland de lägsta nivåerna som någonsin uppmätts. Fotografiet är taget 10 augusti 2022. Foto SMHIs fälthydrologer

– Hur situationen i våra vattendrag blir framöver beror på hur mycket nederbörd som kommer. Mindre vattendrag återhämtar sig snabbare än större. Beroende på hur mycket nederbörd som faller kommer återhämtning gå snabbare eller långsammare, säger Sara-Sofia Asp, vakthavande hydrolog.

I skrivande stund pekar SMHIs prognoser på att det kommande dagar väntas stora regnmängder över sydöstra Götaland med stora lokala variationer. Till helgen rör sig vi ett nytt regnområde in över Götaland och Svealand och följs av på söndagen spridda skurar. I nästa vecka väntas till en början stabilare väder men efter hand ser vi ut att få ostadigare inslag igen.

Låga nivåer i Vänern och Vättern

Det nederbördsfattiga vädret har lett till att vattennivån är låg både i Vänern och Vättern. I Vänern är vattennivån ungefär 45 cm lägre än normalt för årstiden och i Vättern ungefär 25 cm lägre än normalt. Det har medfört att fraktfartygen i Vänern inte kan gå med full last.

Dessa stora sjöar reagerar långsamt och de kommer att ha en låg nivå under flera månader framöver.

Lika låga nivåer som 2018 på många håll

Bland SMHIs mätstationer har det på flera håll uppmätts lika låga nivåer som 2018. Figuren nedan visar mätstationer där årets vattenflöden varit bland de tre åren med lägst flöden.  Exempel på vattendrag där det finns långa mätserier och där nivåerna är mycket låga är Alsterån och Emån i Småland, Bräkneån i Blekinge,  Storån i Östergötland och Sävaån i Uppland.

Karta över Sverige
Vid SMHIs mätstationer är det på många håll i sydöstra Sverige låga nivåer. Röda prickar visar mätstationer där årets vattenflöden varit bland de tre åren med lägst flöden. Gröna prickar är inte bland de tre lägsta åren. Grå prickar visar stationer som inte är med i analysen. Förstora Bild
vatten under bro
Mycket lite vatten vid SMHIs mätstation Getebro i Alsterån, Småland. Fotot taget 27 september 2022. Foto Lena Andersson, fälthydrolog.

I diagrammet nedan visas vattenföring vid SMHIs mätstation Getebro i Alsterån. Där var vattenflödet i mitten av september bara cirka 50 liter per sekund jämfört mot medellåg vattenföring som är runt 1000 liter per sekund, dvs 1 kubikmeter per sekund.  Svart linje illustrerar vattenflödena 2022. 

diagram
Vattenflöde i kubikmeter per sekund vid SMHIS mätstation Getebro i Alsterån. Svart linje visar flödena 2022. Förstora Bild

Vid en närmare titt på de låga flödena blir det tydligare hur året 2022 sticker ut. De år som haft extremt låga flöden tidigare illustreras i rött. Dessa är 2020, 2019, 2018, 2017, 1993, 1992, 1989 och 1921.

diagram
Vattenflöde i kubikmeter per sekund vid SMHIS mätstation Getebro i Alsterån. Svart linje visar flödena 2022. Röda linjer representerar åren 2020, 2019, 2018, 2017, 1993, 1992, 1989 och 1921. Förstora Bild

Lång period med lite nederbörd

Året 2022 inleddes med normala flöden i stora delar av södra Sverige men mars var en mycket torr månad med lite nederbörd och flödena sjönk till nivåer under de normala.

Nederbördsunderskottet höll i sig under våren och sommaren. I kartorna nedan visas hur mycket mindre nederbörd det fallit jämfört mot normalperioden 1991-2020. I delar av Götaland vår både vårens och sommarens nederbörd 50-75 procent av det normala för perioden.

Sverigekartor över neder bördsavvikelse
Till vänster: Vårens (mars, april och maj) nederbörd i procent av det normala jämfört med 1991-2020 Till höger: Sommarens (juni, juli och augusti) nederbörd i procent av det normala jämfört med 1991-2020. Förstora Bild

Låga flöden sjönk ytterligare under sommaren

I maj var flödena under de normala i Norrlandskusten, i södra Norrland samt i delar av Svealand och Götaland. Juni månad var varmare än normalt i hela landet. Varmt väder i kombination med en nederbörd under det normala ledde till fortsatt låga flöden i stora delar av södra och mellersta Sverige. 

Under juli och augusti var flödena under de normala hela månaden i Götaland och Svealand. Vid några tillfällen gav kraftiga nederbördsområden och skyfall tillfälligt ökade flöden i mindre vattendrag.