Ansökan om tillstånd att inom befintligt våtmarksområde vid Österviks Träsk (Erstaviken 25:1), Nacka kommun, iordningställa användbara markytor för bl.a. lagerbyggnader

Diarienummer : 2012/1274/10.1
Departement/Myndighet : Nacka Tingsrätt
Besvarad: