Flera myndigheter med ombord under SMHIs aprilexpedition

Representanter från SMHI, HaV, Regeringskansliet, Formas och SLU fick under ett par dagar i april samlas ombord R/V Svea under en expedition, för att få insyn i SMHIs viktiga arbete inom miljöövervakningen. De fick även möjlighet att träffas och diskutera gemensamma frågor, samtidigt som de fick uppleva forskningsfartyget med besättning i aktion.   

Under de första dagarna av SMHIs aprilexpedition följde ett antal gäster med ombord på R/V Svea. Utöver expeditionsdeltagare från SMHI och besättning från Sjöfartsverket och SLU, var Sveriges Havsambassadör Helen Ågren från Regeringskansliet, tillsammans med kollegan Susann Nilsson från Utrikesdepartementet, SMHIs egna generaldirektör Håkan Wirtén, Jakob Granit generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, John Tumpane, chef för miljöavdelningen på Formas, Lars Thorell chef för fartygsenheten på SLU,  samt Anders Hulthén, chef för havsmiljöenheten på SMHI, med ombord. 
 

Gruppbild som visar gästerna ombord Sveas aprilexpedition, majoriteten av SMHIs grupp av expeditionsdeltagare, samt delar av Sveas besättning.
Gästerna ombord Sveas aprilexpedition, majoriteten av SMHIs grupp av expeditionsdeltagare, samt delar av Sveas besättning.

Syftet var att ge deltagarna en god inblick i SMHIs havsmiljöarbete ombord på R/V Svea och kunna träffas och samtala med varann om gemensamma frågor.

Behaglig färd i Skagerrak

Tidigt på tisdagen den 20 april startade expeditionen från Lysekil kaj. Aprilvädret kan som bekant variera, men havet visade sig från sin bästa sida, med kav lugnt vatten och strålande sol, vilket gjorde utfärden till en behaglig resa för både besättning och gäster. 
Provtagningen är intensiv i Skagerrak och gästerna fick hänga med i det höga tempot. 

Martin Hansson, oceanograf visar "rosetten" ett stort mätinstrument  som står inne i hangaren.
Martin Hansson, oceanograf, förklarar hur rosetten fungerar för Håkan Wirtén och övriga gäster. Den stora vattenhämtaren med 24 flaskor kan stängas på olika djup. På denna sitter en så kallad ”CTD”, som mäter temperatur, salt, syre och fluorescens i en profil, genom vattnet från ytan ner till botten på en mätstation.

De fick uppleva hur verkligheten ser ut när prover tas till havs,  lära sig om flera olika mätsystem och upptäcka alla skrymslen och vrår fartyget rymmer – från akter till för, mellan brygga och sänkköl.

– Det har varit väldigt spännande att se hur alla provtagningar av SMHI-personalen går till och hur SLU jobbar med driften av den här avancerade expeditions- och miljöövervakningsplattformen. Så det har varit väldigt berikande att få se de olika arbetena och hur det bidrar till den konkreta informationen vi får till de förvaltningsbeslut vi sen fattar, säger Jakob Granit, GD på Havs- och vattenmyndigheten. 

Expeditionen besökte stationer i Skagerrak och arbetet för besättningen och expeditionsdeltagare rullade på intensivt i skift för att provta och färdas mellan stationer.

 

Madeleine Nilsson visar upp ferryboxen för gästerna ombord.
Långt nere i fartyget finns en ferrybox som under hela färden tar in ytvatten med hjälp av en pump. Sedan flödar vattnet genom rör och slangar i ett komplext system som olika sensorer och instrument är kopplade till. Madeleine Nilsson, marinkemist, förklarar hur den fungerar.

Den data som samlas in utgör en stor dataskatt och genom långa tidsserier går det att upptäcka långsiktiga förändringar i miljön i haven runt Sverige. Datat används som underlag vid beslut som rör vår havsmiljö.

– Utan den här typen av kunskap och data är vi döva och blinda 
och har inte den kunskap som behövs för att kunna svara på
frågor om våra kuster, havsmiljö och framtida klimat. Det är faktiskt helt avgörande att vi kan samla in vetenskapligt underbyggda data från observationer som är fakta i målet, säger Håkan Wirtén. 

Kranen till mätvertyget MVP
Ett annat system som SMHI använder heter Moving Vessel Profiler som dras efter fartyget och mäter flera profiler från yta till botten, medan fartyget körs.


Många nyfikna frågor ställdes och SMHI kunde visa resultat av långa tidsserier och vad vi kan berätta från den dataskatt som samlas in. Bland annat hur syrefattiga bottnar breder ut sig och att vi kan se förändring i temperatur på stora djup. 

Behovet av utökat samarbete

Mellan aktiviteter där gästerna fick uppleva verkligheten, kunde gemensamma frågor diskuteras. Många frågor togs upp och diskussioner fördes som kopplade behov, policy, utförande och nytta. Det var tydligt hur viktigt havsmiljöarbetet är och hur avgörande samarbetet är myndigheter emellan. 

Havsambassadören Helen Ågren berättar vad hon tar med sig från expeditionen:
– Hur viktigt det är med långa tidsserier, att det finns en kontuinitet i vad man mäter och hur man mäter, sedan tänker jag också på vikten av samarbete mellan olika aktörer både inom Sverige, mellan myndigheter, men också att vi i högre utsträckning kanske kan vinna på att samverka närmare med länderna runt Östersjön, säger Helen Ågren, Sveriges havsambassadör vid Regeringskansliet.

– Det är viktigt med samarbete, för vi har redan ett starkt samarbete men vi behöver bli ännu bättre på det i hela den offentliga miljön. Det är jätteviktigt för att det kommer ställas högre krav på oss att vi ska leverera mer data högre kvalité på data, tyvärr med begränsade resurser. Därför måste vi jobba ännu mer effektivt, säger Håkan Wirtén.

Svea fortsatte sin resa

Sent på dagen den 21 april steg gästerna iland i Malmö hamn igen, medan medarbetarna från SMHI och Sjöfartsverket fortsatte sin expedition vidare in i Östersjön.