Copernicus: Senaste sju åren de varmaste, 2021 det femte varmaste hittills

Globalt sett är de senaste sju åren de varmaste  som uppmätts och koncentrationen av koldioxid och metan i atmosfären fortsätter att öka. År 2021 är det femte varmaste året sedan förindustriell tid. Det konstaterar Copernicus klimattjänst som nu sammanställt klimatdata för världen 2021.

Global medeltemperatur avvikelse 2021
Global medeltemperatur – avvikelse 2021 jämfört med medelvärde för normalperioden 1991-2020. Data avser lufttemperatur på två meters höjd. Källa: ERA5, Copernicus Climate Change Service/ECMWF. Förstora Bild

Copernicus klimattjänst (Copernicus Climate Change Service C3S) presenterar idag en ny sammanställning av klimatdata som visar att;

  • Globalt var 2021 det femte varmaste året hittills, men bara marginellt varmare än 2015 och 2018.
  • Den globala medeltemperaturen 2021 var 0,3 °C över temperaturen under normalperioden 1991-2020 och 1,1 – 1,2 °C över förindustriella nivåer (1850 – 1900).
  • De senaste sju åren har varit de varmaste hittills globalt, med klar marginal.
Årsmedeltemperatur - Copernicus C3S januari 2022
Årsmedeltemperatur (lufttemperatur två meters höjd). Vänster axel = ökning jämfört med förindustriell nivå (1850-1900). Höger axel = ökning jämfört med referensperiod 1991-2020. Data kommer från olika dataset. Röda staplar: ERA5 (ECMWF Copernicus Climate Change Service, C3S). Prickar: GISTEMPv4 (NASA), HadCRUT5 (Met Office Hadley Centre), NOAAGlobalTemp5 (NOAA), JRA-55 (JMA) och Berkeley Earth. Copernicus Climate Change Service/ECMWF. Förstora Bild
Att 2021 var kallare än 2016 och 2020 beror på att året avslutades med La Niña-förhållanden vilket ger till lägre temperaturer över stora delar av centrala Stilla Havet och därmed bidrar till att hålla nere den globala medeltemperaturen, säger Erik Kjellström, professor i klimatologi vid SMHI.

 

Stadigt ökande halt av koldioxid i atmosfären

Preliminär analys av satellitdata visar, enligt Copernicus Climate Change Service, att trenden med stadigt stigande koncentrationer av koldioxid i atmosfären fortsatte 2021. Globalt handlar det om ett årsmedelvärde på omkring 414,3 ppm (parts per million). Allra högst var koncentrationen i april 2021 då månadsmedelvärdet nådde 416,1 ppm. 

De högsta värdena under året infaller på våren innan norra halvklotets vegetation börjar ta upp koldioxid i någon större utsträckning.

 

Många extrema väderhändelser i Europa

Under 2021 upplevde Europa en sommar med extrema väderhändelser. I juli ledde mycket kraftiga skyfall i västra Centraleuropa till allvarliga översvämningar i flera länder. Mest påverkade var Tyskland, Belgien, Luxemburg och Nederländerna, enligt Copernicus sammanfattning.

I juli och delar av augusti upplevde  Medelhavsområdet en värmebölja med höga temperaturer. Särskilt drabbades Grekland, Spanien och Italien. På Sicilien uppmättes 48,8 °C, vilket är nytt preliminärt europiskt värmerekord (noteringen har ännu inte godkänts av världsmeteorologiorganisationen WMO). Med det varma och torra vädret följde också skogsbränder i framför allt östra och centrala Medelhavsområdet där bland annat Turkiet drabbades hårt. Även Grekland, Spanien, Portugal, Albanien, Nordmakedonien, Algeriet och Tunisien påverkades.

Nödvändigt att agera

I ett pressmeddelande från Copernicus Climate Change Service kommenterar Mauro Facchini från EU-kommissionen rapporten och säger bland annat att Europas del i att uppnå Paris-avtalet bygger på effektiva analyser av klimatinformation. Han menar också att genom Copernicus Climate Change Service finns en viktig global data-resurs med högkvalitativ information om klimatet. Det är viktigt både för att jobba med utsläppsminskningar och med klimatanpassning. Mauro Facchini säger också att sammanställningen från Copernicus Climate Change Service är en påminnelse om den fortsatt stigande globala temperaturen och det akuta behovet av att agera.