Hur mycket har temperaturen ändrats mellan de två senaste normalperioderna?

För några år sedan tog vi fram nya normaltemperaturer avseende perioden 1991-2020. Med få undantag var dessa högre än motsvarande normaltemperaturer gällande den tidigare normalperioden 1961-1990. Detta är i sig en följd av att klimatet har blivit varmare.

Förra året publicerade SMHI en omfattande beskrivning av observerade förändringar i Sveriges klimat 1860-2021. Den baseras på homogeniserade temperaturdata och innehåller signifikanstest av trender med mera.

Rapporten Observerad klimatförändring i Sverige 1860 - 2021

Här tänkte jag göra en mer kuriosabetonad betraktelse av de största och minsta förändringarna på stationsnivå.

Årsmedeltemperaturen

Om vi börjar med att titta på den normala årsmedeltemperaturen så har den förändrats mest för Nikkaluokta i norra Lapplandsfjällen. Där är ökningen av årsmedeltemperaturen 1,7° från -3,2° för 1961-1990 till -1,5° för 1991-2020.

Den förhållandevis blygsammaste ökningen hittar vi i Dalafjällen där automatstationen Idre fjäll "endast" har haft en ökning av årsmedeltemperaturen på 0,4°.

Notera att ingen station har fått en lägre normal årsmedeltemperatur 1991-2020 jämfört med 1961-1990. Medelvärdet av förändringen taget över alla stationer är 1,2°. Det är precis samma värde som vi presenterar i den ovannämnda rapporten men beräknat med en något annorlunda metod.

Månadsmedeltemperaturer

Om vi går in och tittar på olika månader så hittar vi i några fall betydligt större förändringar. I januari har den normala månadsmedeltemperaturen för några stationer i mellersta och nordligaste Sverige ökat med fyra grader. Allra störst förändring i Hemavan i södra Lapplandsfjällen från -13,5° (1961-1990) till -9,1° (1991-2020), det vill säga en höjning av den normala januaritemperaturen med 4,4°

Även om förändringen inte är fullt så stor i hela Sverige, så är den i alla fall minst en grad för alla stationer i landet. Efter varje januarimånad brukar vi därför få påpekanden att det kan ge en missvisande bild att använda 1991-2020 som referensperiod. Jämfört med 1961-1990 så vore temperaturavvikelsen betydligt större. Detta framgår till exempel om vi ser hur januari 2023 ter sig jämfört med 1991-2020 respektive 1961-1990.

Bilden visar kartor med temperaturavvikelsen för januari 2023 jämfört med perioderna 1991-2020 respektive 1961-1990.
Temperaturavvikelsen för januari 2023 jämfört med 1991-2020 (till vänster) och jämfört med 1961-1990 (till höger). Illustration SMHI Förstora Bild

December uppvisar nästan lika stora förändringar som januari. För stationerna Stora Sjöfallet och Lillviken-Roparudden i Lapplandsfjällen har den normala decembertemperaturen ökat med 3,9° från perioden 1961-1990 till 1991-2020.

Har inga månader blivit kallare?

Ingen av årets tolv månader har överlag blivit kallare för samtliga stationer. Men i maj, juni och oktober finns i alla fall en del stationer där den normala månadsmedeltemperaturen 1991-2020 är lägre än motsvarande normalvärde för 1961-1990. I juni gäller det för nästan hälften av stationerna.

Den största förändringen i det avseendet uppvisar Stekenjokk (1037 meter över havet) i södra Lapplandsfjällen. Där är den beräknade normala junitemperaturen 6,9° för perioden 1961-1990 och 5,6° för 1991-2020. Det vill säga 1,3° lägre.

Idre fjäll (869 meter över havet) i Dalafjällen har en nästan lika stor sänkning med 1,2°.

Mer om normalvärden

För den som vill botanisera mera eller göra egna beräkningar finns ytterligare länkar och våra olika normalvärden nedladdningsbara via den här sidan.
Vad är normalperioder?

För något år sedan roade jag mig i några blogginlägg med lite andra kuriosaberäkningar utifrån våra nya normalvärden.
Nya normaltemperaturer - Lite kuriosa
Ny normalperiod - Några kuriosavärden
Det varmtempererade klimatet har förskjutits norrut

Sverker Hellström