Nya normaltemperaturer - Lite kuriosa

I år har det varit dags att räkna fram medelvärden för den nya normalperioden 1991-2020. När det gäller normalvärden för månadsmedeltemperatur och månadsnederbörd har vi nu slutliga värden och de går att ladda ner här.

Dataserier med normalvärden 1991-2020

Arbetet med vissa andra produkter och parametrar pågår fortfarande. Så utbudet av nya produkter med normalvärden fylls på efterhand.

I det här blogginlägget tänkte jag fokusera på lite annorlunda vinklingar på våra nya normalvärden för temperatur. Det blir då också en kort blick på Sveriges klimat.

Högst normal årsmedeltemperatur
Den högsta normala årsmedeltemperaturen för 1991-2020 är 9,2° och gäller för Malmö, Helsingborg, Falsterbo och Örja utanför Landskrona. Observera att detta inte gäller nuvarande stationer i Helsingborg och Malmö utan äldre stationsplaceringar.

Lägst normal årsmedeltemperatur
Den lägsta årsmedeltemperaturen är -2,9° vid Tarfala som ligger 1144 meter över havet i Kebnekaisefjällen. I lägre höjdnivåer är det Naimakka, vår nordligaste temperaturstation, som har den lägsta årsmedeltemperaturen med -1,6°.

Högst normal månadsmedeltemperatur
Stockholm har i juli en månadsmedeltemperatur på 18,7°, vilket är högst bland våra stationer. Detta gäller för den manuella stationen vid Stockholms observatorium. Automatstationen vid observatoriet har 18,6° i normal julitemperatur

Man kanske skulle tro att juli normalt alltid är den varmaste månaden. Men en del kuststationer har högre normal månadsmedeltemperatur i augusti än i juli. Störst är skillnaden för Utklippan vid Blekingekusten som har en normal medeltemperatur på 17,6° i augusti och 17,1° i juli.

Lägst normal månadsmedeltemperatur
Randijaur i mellersta Lappland har normal medeltemperatur på -15,1° i januari. Det ska jämföras med Falsterbo i sydligaste Skåne som normalt har +1,8° i januari.

Ingen station har december som den normalt kallaste månaden. Däremot är det ganska jämnt fördelat mellan stationer som har januari eller februari som kallaste månad. Företrädesvis är det stationer i fjällen och i kustnära områden som normalt har kallast i februari. Havsvattnet har ju en dämpande effekt och en tendens att fördröja temperatursvängningar.

Stationer med största och minsta årlig temperaturamplitud 1991-2020
Illustration SMHI

Skillnad mellan högsta och lägsta månadsmedeltemperatur
Randijaur i mellersta Lappland har en årlig temperaturamplitud på 29,5°. Det är skillnaden mellan en normal julitemperatur på 14,4° och en normal januaritemperatur på -15,1°.

På andra plats kommer Vittangi i nordligaste Lappland med 14,3° i juli och -14,5° i januari. Det vill säga en amplitud på 28,8°.

Den minsta temperaturamplituden uppvisar Sandhammaren i östra Skåne med 16,7° i juli och augusti och 1,1° i februari. Det vill säga en temperaturamplitud på 15,6°.

Skillnaden mellan en stations högsta och lägsta månadsmedeltemperatur anses vara ett mått på stationens grad av kontinentalitet.

En station nära kusten brukar ha förhållandevis milda vintrar och svala somrar. Stationer i inlandet får däremot i allmänhet kalla vintrar och varma somrar.

Även äldre stationer kan få normalvärden för 1991-2020 

Många av de stationer jag presenterat här är nog välbekanta för den väderintresserade. Men vad är exempelvis Randijaur för station? Den hör man ju aldrig omnämnd i väderrapporterna.

Randijaur var igång som temperaturstation mellan 1967 och 1973 och det räcker för att vi ska kunna beräkna normalvärden även för andra perioder.

Det samma gäller exempelvis Sandhammaren som upphörde som station 1995.

Hur beräknas normalvärden?

Extremvärden under perioden 1991-2020

En beskrivning av klimatet 1991-2020 består inte enbart av normalvärden utan även av uppmätta extremvärden.

Det har inte varit några större konstigheter i stationsnätet och mätningarna under perioden 1991-2020, utan absolut högsta och lägsta temperaturer är desamma som tidigare publicerats i våra löpande månadssammanfattningar.

Högsta temperatur 1991-2020
36,2° i Målilla den 10 augusti 1992

Lägsta temperatur 1991-2020
-49,0° i Karesuando den 27 januari 1999

Stora temperaturdifferenser 1991-2020
Illustration SMHI

Skillnad mellan högsta och lägsta uppmätta temperatur
Överkalix-Svartbyn i Norrbotten uppvisar en skillnad på 80,3° mellan högsta och lägsta temperatur. Där var det 34,3° den 26 juli 2019 och -46,0° den 28 januari 1999.

På andra plats kommer Ylinenjärvi i Norrbotten med 32,8° och -46,4° vid samma tillfällen.

Den minsta skillnaden bland stationer som varit igång hela perioden 1991-2020 uppvisar Falsterbo med som högst 30,2° den 31 juli 1994 och som lägst -13,2° den 4 februari 2012.

Störst variation på båda sidor 0°C
Markusvinsa i Norrbotten har som högst haft 34,8° den 26 juli 2019 och som lägst -36,2° den 5 januari 2017.

I södra Sverige hittar vi Horn i Östergötland med som lägst -34,2° den 18 februari 1996 och som högst 33,8° den 11 juli 2010. 

Jag tycker att just det här med stora variationer på båda sidor nollstrecket gör ett temperaturklimat extra intressant. Jag vet inte vad världsrekordet är i det avseendet, men i exempelvis centrala Kanada och den amerikanska Mellanvästern kan man gott och väl ha 40° varmt på sommaren och 40° kallt på vintern. Lokalt till och med under -45° och över 45° i de mest extrema fallen.

I tropikerna där temperaturen aldrig är i närheten av fryspunkten, eller i det inre av Antarktis där det aldrig blir plusgrader blir det här indexet = 0.

För en enskild station ökar förstås sannolikheten för extrema temperaturer ju längre stationen har varit igång. Sett över hela vårt historiska material är det Uppsala som har den svenska tätplatsen i det här avseendet.

Detta med en absolut lägsta temperatur på -39,5° den 24 januari 1875 och en absolut högsta temperatur 37,4° den 9 juli 1933.

Temperaturrekord i Stockholm och Uppsala

Sverker Hellström