Götalands köldrekord för september fyller 120 år

Årets september har så här långt varit kyligare än normalt (avser 1991-2020) i princip hela Sverige. I Götaland har lokal frost uppträtt i vindsvaga dalgångar med som lägst -2,3° den 21 september i Horn i södra Östergötland. Inget värde att yvas över då frost i inre Götaland tillhör det normala i september. Annat var det för 120 år sedan då Götalands köldrekord uppmättes. Detta skedde efter en ovanligt kall vår och sommar med missväxt och nöd. Den 21-22 september 1902 uppmättes temperaturer på -10,0° i Västergötland. Först den 21:a i Önnarp och påföljande natt i Axelfors. Även inre Gotland hade extrem kyla natten till den 22:a med som lägst -9,5° i Ronemyr

Sträng kyla i september 1912

Tio år senare, drygt två månader efter att OS i Stockholm gått av stapeln, uppmättes ånyo en extremt låg septembertemperatur i inre Götaland. Den här gången var det Lannaskede i Småland som ståtade med den lägsta temperaturen. Den 29 september 1912 rapporterades nämligen -9,0° från stationen. 

Mycket kallt även i september 1939 och 1986

Temperaturer på -9,0° har uppmätts vid ytterligare två tillfällen i inre Götaland. Knappt fyra veckor efter andra världskrigets utbrott 1939 uppmättes denna aktningsvärda septembertemperatur först den 26:e i Lommaryd i Småland och därefter påföljande natt i Äng i Dalsland. I modern tid är den ännu aktiva stationen Hagshult i Småland ett välkänt köldhål, vilket man visade den 27 september 1986 då temperaturen där kröp ner till -9,0°.

Lägsta temperaturer i september

/Misha