Rekordhöga minimitemperaturer säsongen 2019/2020

Tidigare har jag bloggat om att Stockholm hade en extremt blygsam minimitemperatur under både januari och februari. Nu tar vi ett steg till här. Min kollega Lennart Wern har gjort en sammanställning av samtliga stationers minimitemperaturer för deras respektive mätperioder utifrån de data som finns i digitaliserad form. För de stationer där data ännu inte finns digitaliserade genomförde jag en manuell granskning av de avlästa timvärdena, vanligen tre per dygn, för att se hur långt bakåt i tiden påståendet om en rekordhög minimitemperatur är giltigt. Endast stationer med minst 100-åriga mätserier har här tagits med i granskningen. 

"Säsong" från augusti till juli påföljande år

Med "säsong" avses här perioden från augusti till juli påföljande år. Årets säsong avser således perioden från augusti 2019 till juli 2020. De lägsta temperaturerna uppträder som bekant vintertid. Dagens inlägg får dock behäftas med en reservation för den ytterst osannolika händelsen att lägre temperaturer kommer att uppmätas i maj, något som i så fall endast gäller några få stationer i Götaland och södra Svealand.

Två grupper av stationer

Två grupper av stationer har identifierats. För den första, och även största gruppen med 19 stationer, har det i år varit den absolut blygsammaste minimitemperaturen för säsongen sedan temperaturmätningarna inleddes där. Detta då det under åren utan minimitermometer funnits minst ett värde som varit lägre än det angivna högsta säsongsminimumet.

För den andra gruppen, fem stationer, kan vi inte med säkerhet säga något om åren innan de började mäta temperatur med minimitermometer. Detta då det funnits minst en säsong där det lägsta avlästa timvärdet varit lägre än årets säsongsminimum men högre än det angivna rekordvärdet för åren med minimitermometer.

Grupp 1 - 19 rekordstationer

 • Falsterbo (Skåne, startår 1880): -3,9°. Högsta säsongsminimum -4,0° från 1991/1992. Mätning med minimitermometer från 1928.

 • Halmstad (Halland, startår 1860): -6,9°. Högsta säsongsminimum -8,3° från 2018/2019. Mätning med minimitermometer från 1881.

 • Hoburg (Gotland, startår 1879): -2,5°. Högsta säsongsminimum -3,3° från 1994/1995. Mätning med minimitermometer från 1924.
 • Gotska Sandön (Gotland, startår 1879): -3,4°. Högsta säsongsminimum -4,4° från 20072008. Mätning med minimitermometer från 1924.
 • Göteborg (Västergötland, startår 1859): -6,0°. Högsta säsongsminimum -7,3° från 1972/1973. Mätning med minimitermometer från 1864.
 • Borås (Västergötland, startår 1884): -8,3°. Högsta säsongsminimum -11,9° från 2007/2008. Mätning med minimitermometer från 1884.
 • Måseskär (Bohuslän, startår 1908): -2,5. Högsta säsongsminimum -4,2° från 2018/2019.  Data saknas för säsongen 1999/2000. Mätning med minimitermometer från 1941.
 • Ölands norra udde (Öland, 1879(*)): -1,9°. Högsta säsongsminimum -3,9° från 2007/2008. (*) Startår 1851 men data i någon digitaliserad form från 1879. Mätning med minimitermometer från 1924.
 • Landsort (Södermanland, startår 1848): -3,1°. Högsta säsongsminimum -5,9° från 2007/2008. Mätning med minimitermometer från 1924.
 • Västerås (Västmanland, startår 1859): -8,4°. Högsta säsongsminimum -11,5° från 2007/2008. Mätning med minimitermometer från 1868.
 • Stockholm (Uppland, startår 1756): -4,6°. Högsta säsongsminimum -7,2° från 2007/2008. Mätning med minimitermometer från 1859.
 • Svenska Högarna (Uppland, startår 1879): -2,5°. Högsta säsongsminimum -4,7° från 2007/2008. Mätning med minimitermometer från 1929.
 • Malung (Dalarna, startår 1916): -16,7°. Högsta säsongsminimum -19,6° från 1991/1992. Mätning med minimitermometer från 1916.
 • Falun (Dalarna, startår 1860): -11,6°. Högsta säsongsminimum: -11,7° från 1991/1992. Mätning med minimitermometer från 1900.
 • Särna (Dalarna, startår 1885): -24,5°. Högsta säsongsminimum -26,4° från 1975/1976 (data saknas 2000-2001). Mätning med minimitermometer från 1899.
 • Delsbo/Bjuråker (Hälsingland, startår 1878): -14,7°. Högsta säsongsminimum -15,1° från 1991/1992. Mätning med minimitermometer från 1878.
 • Östersund/Frösön (Jämtland, startår 1860): -14,8°. Högsta säsongsminimum -15,7° från 1991/1992. Mätning med minimitermometer från 1875.
 • Gäddede (Jämtland, startår 1905): -20,7°. Högsta säsongsminimum -20,8° från 1991/1992. Data saknas från säsongen 1920/1921. Mätning med minimitermometer från 1905.
 • Härnösand (Ångermanland, startår 1858): -14,3°. Högsta säsongsminimum -14,5° från 1991/1992. Mätning med minimitermometer från 1879.

Grupp 2 - fem rekordstationer

För fem stationer finns minst en säsong där de avlästa timvärdena under de år på 1800-talet då minimitermometer saknades varit aningens högre än det angivna rekordvärdet över högsta säsongsminimum. Det gäller för Linköping-Malmslätt där det tidigare högsta observerade säsongsminimumet är -12,5°. Minimitermometern togs inte i bruk där förrän år 1879. För fyra säsonger där (1858/1859, 1862/1863, 1873/1874 samt 1877/1878) var de lägsta terminsvärdena högre än det högsta angivna säsongsminimumet på -12,5° för perioden 1879-2019. Däremot var de lägre än årets säsongsminimum på -9,9°. Samma sak gäller även för Karlshamn i Blekinge för säsongerna 1858/1859 samt 1862/1863. I Örebro var det lägsta terminsvärdet -11,8° säsongen 1862/1863 medan det under samma säsong var -5,5° respektive -9,0° som lägst i Lund och Västervik

 • Lund (Skåne, startår 1863): -4,7°. Högsta säsongsminimum -5,7° från 2018/2019. Mätning med minimitermometer från 1881.
 • Karlshamn (Blekinge, startår 1858): -7,2°. Högsta säsongsminimum -8,5° från 2007/2008. Mätning med minimitermometer från 1881.
 • Västervik/Gladhammar (Småland, startår 1859): -8,7°. Högsta säsongsminimum -10,3° från 2007/2008 och 1972/1973. Mätning med minimitermometer från 1863.
 • Linköping-Malmslätt (Östergötland, startår 1858): -9,9°. Högsta säsongsminimum -12,5° från 1905/1906 och 1895/1896. Mätning med minimitermometer från 1879.
 • Örebro (Närke, startår 1858): -10,3°. Högsta säsongsminimum -11,9° från 1991/1992. Mätning med minimitermometer från 1875.

Trevlig Valborg alla läsare!

//Misha