Lokalt högre maxtemperatur i september än i augusti

De senaste dagarna, den 8-10 september, har bjudit på högsommartemperaturer i delar av södra Sverige. Varmast hittills var det den 9 med 26,5° i Oskarshamn i Småland. 

För tre stationer, Arvika (25,6°), Gustavsfors (24,1°) och Östmark (25,9°), alla tre i Värmland får man gå tillbaka flera decennier för att finna en varmare septemberdag. I Östmark får man gå tillbaka ända till 1958 för att finna ett högre septembertemperatur medan man i Arvika och Gustavsfors får gå tillbaka till 1968.

Inte nog med detta. På sina håll i västra Svealand samt östra Småland hade man under på onsdagen eller torsdagen dessutom en högre maximitemperatur än vad man någonsin hade under augusti. Även idag, den 10 september, kommer några stationer på västkusten att få en högre temperatur än vad de hade under augusti. Detta är något som inte inträffar alltför ofta. Frågan är då hur pass vanligt det är på stationsnivå? Det är vad det här inlägget huvudsakligen kommer att handla om. Häng me'! 

Utifrån de stationer som så här långt haft en högre temperatur nu i september än under hela augusti har jag valt att titta på de stationer som har längre mätserier där data finns digitaliserade och inte är alltför tidsödande att gå igenom. De enskilda stationerna som anges har som synes mätserier som sträcker sig ännu längre bakåt i tiden. 

Lokalt flera decennier sedan senaste tillfället

För några av de stationer som granskats får vi gå mer än 50 år bakåt i tiden för att finna ett likande fall medan det för några andra räcker med att bara gå några år tillbaka i tiden. Stationerna nedan presenteras utifrån hur långt bakåt i tiden jag har gått. Detta innebär att det kan finnas fler fall för åren mellan startår och de år som jag undersökt.

 • Särna (Dalarna, startår 1892): 1956, 1958 och 1991. Undersökta data från 1941.
 • Falun (Dalarna, startår 1860): inträffade 1956 och 1958. Undersökta data från 1941 och framåt.
 • Malung (Dalarna, startår 1917): 1956, 1958, 1971 och 1989. Undersökt data från 1941.
 • Karlstad (Värmland, startår 1858): 1958 och 1974. Undersökta data från 1941 och framåt.
 • Göteborg (Västergötland, startår 1859): 2016, 1954 och 1949. För 1989 är analysen osäker då data delvis saknas för augusti. Månaderna var dessutom lika varma 1956. Data genomgånget från 1941 och framåt. 
 • Malmö (Skåne, startår 1917): 1949, 1954, 1956, 1958, 1961. Data genomgånget från 1941 och framåt.
 • Gustavsfors (Värmland, startår 1917): 1958. Gått igenom data från 1951.
 • I Kalmar (Småland, startår 1858) skedde detta senast 2016. Dessutom även under åren åren 1968, 1961 och 1958. Undersökt data från 1951.
 • Arvika (Värmland, startår 1945): Inträffade 2016. Lika varmt där i augusti och september 1998. Gått igenom data från 1961.
 • Oskarshamn (Småland, startår 1937): 1961, 2005 och 2009. Data genomgånget från 1961 och framåt.
 • Helsingborg (Skåne, startår 1949): 2016. Dessutom var månaderna lika varma där 1977 och 1961. Undersökt data från 1961.

I Edsbyn (startår 1941) i Hälsingland i södra Norrland har maximitemperaturen nu i september så här långt varit exakt lika hög som den var i augusti. Där hade man en högre temperatur i september jämfört med augusti år 1991 samt 1958. År 1989 var det exakt lika varmt  i augusti och september. Där har jag gått igenom data från 1951 och framåt.

Landets högsta temperatur kan vara högre i september än i augusti

Om man tittar på Sverige som helhet så har det inträffat att landets högsta temperatur i september varit högre än motsvarande för augusti. Detta inträffade senast 1958. Då uppmättes rekordtemperaturer för september på sina håll i landet, främst västra Svealand. Så här långt i september i år är Oskarshamns värde på 26,5° högst i landet. I augusti var landets högsta temperatur preliminärt 27,1° i Lund i Skåne. Det är inte helt uteslutet att det skulle kunna bli minst 27,2° någonstans längs västkusten idag. Det vet vi först efter klockan 20 ikväll då observationer för max- och minimitemperaturer för senaste dygnet inkommit till SMHIs databas. 

Årshögsta på stationsnivå kan infalla i september

I sällsynta fall kan det på stationsnivå inträffa att årets högsta temperatur infaller i september liksom i april. För den intresserade läsaren har jag därför tagit fram ett urklipp från de inskannade Väder och Vatten-numren som presenterades i septembernumret 1998. Håll till godo och trevlig helg! :)

Utdrag ur tidskriften Väder och vatten, September 1998 

Året högsta temperatur i september?

År 1993 0ch 1996 inträffade det märkliga att några platser noterade årets högsta temperatur redan i april. 1996 hade Målilla sin varmaste dag med 28.8 ° så tidigt som den 23 april. Man frågar sig om det omvända kan förekomma, att årets varmaste dag inträffar först under hösten.

Det har faktiskt förekommit några gånger i vår väderhistoria att säsongens högsta temperatur noterats i september, men det är mycket ovanligt. Senast inträffade det 1983, då Säve hade sin högsta temperatur, 28.5 °, den 1 september.

År 1968 dröjde det på några platser till den 6 september innan ”värmetoppen” kom och år 1898 ända till den 8 september. ”Rekordet” är från 1869. Då hade Jönköping med 26.5 ° den varmaste dagen så sent som den 10n september!

Sammanfattningsvis kan vi alltså konstatera att vi har ett tidsintervall från den 23 april fram till den 10 september, när det är möjligt att uppleva ”sommarens” varmaste dag. Om vi ska spekulera i att det någon gång i framtiden kommer att inträffa att den högsta temperaturen noteras ännu tidigare eller ännu senare, så är nog det senare alternativet det mest sannolika. Det har hänt att vi haft högsommartemperaturer under andra halvan av september. Till exempel år 1989 när det var 27.9 ° varmt i Örberga i Östergötland så sent som den 19 september. Men den gången kunde septembervärmen inte konkurrera med de temperaturer som hade uppmätts under den ”riktiga” sommaren.

Sverker Hellström

Väder och Vatten 1998 (Pdf, 32,5 MB)

//Misha