Näst lägsta säsongsminimum för Arktis havsis

Det årliga säsongsminimumet av Arktis havsisutbredning har sannolikt nåtts och havsisen har nu åter börjat växa till sig igen. Enligt amerikanska National Snow and Ice Data Centers (NSIDC) data täcktes Arktis den 10 september av 4,14 miljoner kvadratkilometer havsis. Det kan jämföras med bottenåret 2012 då endast 3,39 miljoner kvadratkilometer havsis fanns som minst. Årets minimum är, tillsammans med 2007, det näst minsta som observerats.

NSIDC skriver att på grund av den statistiska felmarginalen är årets minimum jämbördigt med 2007 års minimum och får därför ses som en tangerad andraplats.

Arktis havsisutbredning i miljoner kvadratkilometer för de fem år med minst utbredning
Figuren visar Arktis havsisutbredning i miljoner kvadratkilometer för de fem år med minst utbredning av havsis. Den tjocka grå linjen visar medelvärdet för åren 1981-2010, medan det gråfärgade området indikerar utbredningen inom två standardavvikelser. Källa: National Snow and Ice Data Center. Förstora Bild

Extremt låg utbredning av havsis trots gynnsamma väderförhållanden

Efter en extremt mild vinter där havsisens maximala utbredning var det minsta som observerats låg havsisens utbredning länge på bottennivåer en bit in i juni. Kyligt, molnigt och blåsigt väder under den kritiska smältperioden juni-augusti dämpade dock takten i avsmältningen så pass att rekordet från 2012 inte slogs. Väderförhållanden som dessa är enligt NSIDC normalt sett associerade med en begränsad avsmältning av havsisen sommartid varför NSIDC ser det som förvånande att årets minimum trots detta blev det näst lägsta.

Varför blev avsmältningen så stor trots gynnsamma väderförhållanden?

Årets maximala havsisutbredning var i mars den lägsta som observerats och utbredningen fortlöpte på rekordlåga nivåer en bit in i juni. Utifrån modelldata över havsisens tjocklek indikerades ett betydligt tunnare havsistäcke i slutet av vintern. Statistiskt sett finns inget tydligt samband mellan havsisens utbredning i maj och september. Det indikerar att vädret i Arktis under sommarmånaderna har en stor påverkan på avsmältningen av havsis. Hur tjock havsisen är i utgångsläget påverkar också. Havsisen smälter inte bara ovanifrån utan även underifrån. Denna process har en viktig roll i slutet av smältsäsongen. Enligt NSIDC var den övre delen av havet relativt varm under sommaren i år.

De tio lägsta minimumen har inträffat från 2007 och framåt

De tio lägsta septemberminimumen av den arktiska havsisen har enligt NSIDC alla inträffat från 2007 och framåt. De faktiska värdena visas i tabellen nedan. Notera att värdet för 2016 är preliminärt och därför markerats med en asterisk.

Ranking

År

Minimumutbredning i miljoner km²

Datum

1

2012

3,39

17 september

2

2016

4,14*

10 september*

2

2007

4,15

18 september

4

2011

4,34

11 september

5

2015

4,41

11 september

6

2008

4,59

20 september

7

2010

4,61

21 september

8

2014

5,03

17 september

9

2013

5,05

13 september

10

2009

5,12

13 september