Lokalt rekordsent säsongsminimum i söder

Natten till tisdagen den 31 mars blev ordentligt kall på många håll i södra Sverige. För några stationer uppmättes även säsongens lägsta temperatur. Här avses "säsong" tiden från augusti till juli påföljande år. Att säsongsminimumet inträffar så sent som den 31 mars är extremt sent. För två stationer har jag funnit att årets säsongsminimum är rekordsent.  

De stationer som noterade säsongslägsta för 2019/2020 under natten till tisdagen den 31 mars och som därtill uppfyller villkoret om minst 75 års mätningar med minimitermometer i digitaliserad form på nacken är

  • Malmö (-6,1°)
  • Västervik/Gladhammar (-8,7°)
  • Linköping/Malmslätt (-9,9°)
  • Landsort (-3,1°)

Värdet inom parentes anger hur kallt det var under natten den 31 mars. 

Rekordsent säsongsminimum i Linköping/Malmslätt samt ute på Landsort

I Linköping/Malmslätt i Östergötland är den 31 mars det allra senaste datum för säsongsminimumet som observerats sedan obrutna mätningar med minimitermometer startade där 1879. Det tidigare rekorddatumet var den 27 mars 1952 då det var -19,1° där. Temperaturmätningarna i Linköping inleddes i december 1858.

Ute på Landsort i Södermanland inleddes mätningar med minimitermometer först i juli år 1924. Även där visar en genomgång av säsongsminimumen för 1925-2020 att årets säsongsminimum är det senaste som observerats. Det tidigare rekorddatumet var även det från den 27 mars 1952 då det var -11,4° där.

Säsongsminimumet, liksom årsminimumet, har inträffat i april

För Västervik/Gladhammars (Småland) del där temperaturmätningar med minimitermometer inleddes 1863 finns bara ett enda känt fall med ett senare säsongsminimum. Det inträffade den 3 april 1944 då det var -13,3° kallt där. Noterbart är att detta inte bara var säsongens lägsta temperatur utan även årslägsta för 1944. Temperaturmätningar i Västervik inleddes 1859.

I Malmö i Skåne finns det två senare säsongsminimum. Det senaste inträffade säsongen 1960/1961 då man på morgonen den 2 april då Malmös köldrekord för april på -12,1° uppmättes. Det första fallet var 1957 då säsongsminimumet  för 1956/1957 var exceptionellt sent. Den 13 april uppmättes -8,2° där. Temperaturmätningarna i Malmö började i slutet av mars 1917.

Ett litet påpekande bör emellertid göras när det gäller Malmö. Både 1957 och 1961 fanns två stationer i Malmö. Medan den officiella stationen Malmö-Bulltofta hade sitt säsongsminimum i april 1957 och 1961 gäller samma förhållande inte för den andra, inofficiella, stationen i Malmö. 

Ett annat år som förekommer i statistiken över säsongsminimum i april är 1911. Karlshamn i Blekinge uppmätte den 5 april då som lägst -12,5° vilket är stationens gällande köldrekord för april.

Vi kan således konstatera att det för åtminstone säsongerna 1961, 1957, 1944 och 1911 inträffat att säsongsminimumet infallit i april.

SMHI för ingen statistik över när tidigaste och senaste säsongsminimumet infallit för enskilda stationer. 

Tangerat säsongslägsta i Uppsala

I Uppsala blev det ett tangerat säsongslägsta under tisdagen men där saknar SMHI vissa data från 1839-1958. Av denna orsak går det inte att göra någon fullödig bearbetning av statistiken för att se ifall säsongsminimumet 2020 är rekordsent eller inte. De data som SMHI har i digitaliserad form och som löper i obruten rad sträcker sig från 1959 och framåt. Vi får därför nöja oss med att konstatera att årets säsongsminimum på -7,8° för perioden 1959 och framåt är det senaste som observerats. Det tidigare datumet för senaste säsongsminimum i Uppsala perioden 1959-2019 var från annandag påsk den 24 mars 2008. 

/Misha