Kall januari följs ofta av en kall februari i söder

Som de flesta nog förstått så har januari så här långt varit kall i hela landet. För en del är det precis så här som vintern skall vara medan andra bara längtar efter vår och mildväder. Oavsett vilket är det nog många som undrar hur februari kommer att bli. SMHIs prognoser sträcker sig endast 10 dygn framåt så att veta hur februari kommer att bli går inte att säga redan nu. Däremot kan vi se hur det förhåller sig ur ett rent statistiskt perspektiv.

Jag har här gjort en liten undersökning av Stockholms mätserie från 1859 och framåt med avseende på januari och februari. Visserligen finns data ända från 1756 men jag har valt 1859 som var det år då mätningar med maximi- och minimitermometer i Stockholm infördes.

Med utgångspunkt från nuvarande normalperiod 1961-1990 är medeltemperaturen för Stockholm -2,8° i januari och -3,0° för februari. Här har jag valt att betrakta en månad som ”normal” ifall dess värde ligger ±0,5° från normalvärdet. Således anses en januarimånad med en medeltemperatur på -3,2° som ”normal” även om temperaturunderskottet är 0,4°. Övriga månader som avviker mer än ±0,5° betraktas som milda eller kalla.

Cirka 60-65% chans till kall februari i södra Sverige

För åren 1859-2015  finns det totalt 52 fall där januari varit kall i Stockholm. Av dessa följdes 34 av en kall februari, 13 av en mild februari medan 5 gav en normal februarimånad. Procentuellt innebär detta att cirka 65% av de kalla januarimånaderna följdes av en kall februari. I 25% av fallen blev det en mild februari medan 10% av de efterföljande februarimånaderna blev tämligen normala. Väljer man även att inkludera åren 1756-1858 blir det inte någon större skillnad i den procentuella fördelningen.

En kuriositet när det gäller de efterföljande milda februarimånaderna i Stockholm är att ingen av dessa var riktigt mild. Den högsta månadsmedeltemperatur som observerats under de år då en kall januari följdes av en mild februari var +0,1°.

En motsvarande analys av situationen för landets norra del gav en mer otydlig bild. För de lappländska stationerna Kvikkjokk-Årrenjarka (startår 1889) och Karesuando (startår 1879) samt Härnösand (startår 1860) i Ångermanland var det en svag övervikt åt en kall februari ifall januari varit kall. 

Hur februari 2016 till syvende og sist verkligen blir återstår att se! Tills vidare önskar jag alla läsare en trevlig helg!