Juni kyligare än maj i delar av västra Norrland

Årets majmånad blev exceptionellt varm i framförallt den södra och mellersta delen av landet. Med en så pass extrem majmånad ökar därmed sannolikheten för att juni skall kunna bli kyligare än maj. Detta förhållande är dock mycket ovanligt. I större delen av Jämtland samt delar av Härjedalen, södra Lapplandsfjällen och nordligaste Dalarna är det dock sannolikt att årets juni blir kyligare än maj.

Med tre dagar kvar av juni har följande stationer varit minst 0,5° kyligare i juni jämfört med maj och har minst femtio års data. Ett antal stationer med kortare mätserier väntas också få en junimånad som är kyligare än maj. För läsupplevelsens skull redovisas dessa därför sist i inlägget.

Hemavan/Tärnaby (Lappland, startår 1901): 8,2° i maj mot 7,7° i juni.

Gäddede (Jämtland, startår 1905): 9,6° i maj mot 8,0° i juni.

Storlien-Storvallen (Jämtland, startår 1899): 10,4° i maj mot 8,7° i juni.

Östersund-Frösön (Jämtland, startår 1860): 12,5° i maj mot 11,2° i juni.

Sveg (Härjedalen, startår 1875): 13,7° i maj mot 13,1° i juni.

För Gäddedes, Storlien-Storvallens och Östersund-Frösöns del är avvikelsen mellan maj och juni såpass stor att det är helt säkert att juni blir kyligare än maj.

Hur ofta har detta inträffat för de fem stationerna?

De fem ovan nämnda stationerna är alla så kallade "Centennial stations" med mer än 100-åriga mätserier på nacken. Därmed kan det vara intressant att undersöka hur pass ofta, och om, det inträffat att juni varit kyligare än maj för dessa stationer. 

I Hemavan/Tärnaby har det ännu inte inträffat att juni varit kyligare än maj. Närmast kommer 1931 då differensen mellan de båda månaderna var 0,9°.

I Gäddede finns ett enda fall där maj varit varmare än juni, nämligen 1931. Den gången var maj en tiondel varmare än juni.

I Storlien-Storvallen finns hela tre tillfällen där maj varit varmare än juni vilket inträffade 1921, 1931 och 1993.

I Östersund-Frösön har det hänt två gånger på 158 år att maj varit varmare än juni, nämligen 1921 då skillnaden mellan månaderna var 0,1° och 1993 då differensen var 0,4°. Maj och juni var dessutom lika varma 1981. 

I Sveg har det, precis som för Hemavan/Tärnabys del, ännu inte inträffat att  juni varit kyligare än maj. Dock var månaderna lika varma 1993. Kontinuerliga månadsmedelvärden finns från 1881 och framåt.

Hur ser motsvarande statistik ut för Stockholm, Göteborg och Lund?

I övriga landet kommer juni att bli varmare än maj. Dock kan det kanske vara av intresse att se hur ofta juni varit kyligare än maj för Stockholm, Göteborg och Lund.

I Stockholm (startår 1756) har det hänt en gång på 262 år att maj varit varmare än juni, nämligen 1993. Dessutom var maj och juni lika varma 1865. 

I Göteborg (startår 1859) har det ännu inte inträffat att maj varit varmare än juni. Dock var maj, juni och även augusti 1993 alla lika varma. 

För Lunds (startår 1859) del har det bara hänt en enda gång, nämligen 1865, att maj varit varmare än juni. Det förtjänar att nämnas att maj 1865 inte var särskilt varm utan att det istället var juni som var osedvanligt kylig.

Stationer med kortare mätserier där juni väntas bli kyligare än maj

Jag lovade er läsare en lista över de stationer med kortare mätserier där juni har en reell chans att bli kyligare än maj. De flesta stationerna upprättades i slutet av 1995 eller 1996 men för några är mätserierna 35-45 år gamla då de kan kopplas ihop med sin manuella motsvarighet. Månadsvärdena för juni avser medelvärdet för den 1-27 juni. Endast stationer med minst 0,5° differens mellan maj och juni har inkluderats här.

Hemavan-Gierevarto (Lappland, startår 1996): 6,2° i maj mot 5,0° i juni.

Stekenjokk (Lappland, startår 1996): 4,7° i maj mot 3,7° i juni.

Blåhammaren (Jämtland, startår 2010): 7,0° i maj mot 5,1° i juni.

Sylarna (Jämtland, startår 1996): 8,2° i maj mot 6,1° i juni.

Klövsjöhöjden (Jämtland, startår 1996): 11,2° i maj mot 9,7° i juni.

Gubbhögen (Jämtland, startår 1996): 11,3° i maj mot 10,7° i juni.

Hallhåxåsen (Jämtland, startår 1996): 11,9° i maj mot 11,2° i juni.

Föllinge (Jämtland, startår 1980): 11,9° i maj mot 11,0° i juni.

Tännäs (Härjedalen, startår 1996): 11,5° i maj mot 10,6° i juni.

Idre fjäll (Dalarna, startår 1996): 11,2° i maj mot 10,2° i juni.

Hamra (Dalarna, startår 1973): 13,8° i maj mot 12,7° i juni.

För Föllinges och Hamras del gäller att maj 1993 var varmare än juni. Utöver de listade stationerna finns ytterligare några där juni möjligen kan bli kyligare än maj.