Kolmonoxid

Kolmonoxid (CO) bildas vid ofullständig förbränning och biltrafik är därför huvudkällan till föroreningen i städer.

Källor och trender

Utsläppen från kolmonoxid har minskat kraftigt i Sverige sedan bilar förseddes med katalysatorer. Förutom utsläpp från bilmotorer bildas kolmonoxid även vid andra ofullständiga förbränningsprocesser samt i naturliga processer såsom fotokemiska reaktioner i atmosfären och i utsläpp från vulkaner. Idag förekommer generellt inga hälsovådliga koncentrationer av kolmonoxid i utomhusluft.

Atmosfärskemiska och fysikaliska processer

Kolmonoxid reagerar med OH-radikaler och bildar en väteradikal och koldioxid enligt

CO + OH → H + CO2 [1]

Kolmonoxid är också inblandad i reaktioner som bidrar till bildningen av marknära ozon.

Konsekvenser

Kolmonoxid binder hemoglobin starkare än vad syre gör och hämmar därför syreupptaget i kroppen. Höga koncentrationer kolmonoxid kan leda till att personer med hjärtbesvär får kärlkrampssymtom.