Bensen

Bensenmolekylen är en stabil kolförening bestående av 6 kolatomer i en ring. Bensen användes förr i stor utsträckning som lösningsmedel men är på grund av dess hälsoskadliga egenskaper idag ofta ersatts av toluen.

Bensen kommer från flera olika källor t.ex. bensinbilar, vedeldning i hushållen, snöskotrar och fritidsbåtar. En av de viktigaste utsläppskällorna är vägtrafiken vars utsläpp beror på ett flertal faktorer såsom mängden bensen tillsatt i bensinen och katalysatorns karaktär.

Tack vare mindre mängder tillsatt bensen och bilars tekniska utveckling har halterna av bensen minskat kraftigt sedan början av 1990-talet.

Bensen orsakar lungcancer och det finns idag ingen känd lägre nivå där exponering är ofarlig.