Steg för steg – så gör du en luftkvalitetsberäkning

Att utföra en bra luftkvalitetsberäkning inkluderar flera steg av valmöjligheter och genomföranden. Vad behöver du tänka på? Nedan finner du en lista som steg för steg sammanfattar de viktigaste momenten som du bör gå igenom innan, under och efter din modellberäkning.

En luftkvalitetsberäkning innebär flera ställningstaganden som handlar om allt från val av utvärderingsmetod och modell till kvalitetssäkring av resultat.

För att din beräkning ska bli av så hög kvalitet som möjligt kan du använda dig av nedanstående checklista. Där finns även länkar till Referenslaboratoriet för tätortsluft – modellers webbsidor för djupare läsning.

Steg 1: Utvärdera ditt behov
Steg 2: Välj en modell utifrån frågeställningar och förutsättningar
Steg 3: Vilka indata behövs och hur ska de kvalitetssäkras?
Steg 4: Genomför beräkning – detta bör du tänka på
Steg 5: Kvalitetssäkra dina resultat
Steg 6: Vid behov korrigera dina resultat mot mätdata
Steg 7: Rapportera dina luftkvalitetsberäkningar

_____________________________________

2. Välj en modell utifrån frågeställningar och förutsättningar

Reflab modeller
Att kontrollera luftkvaliteten med både mätningar och beräkningsmodeller innebär många fördelar.

I valet av modell är det många aspekter som ska beaktas. Olika modeller är utvecklade för olika syften och att som användare specificera vad man ska använda modellen till är därför mycket viktigt.

Vilken rumslig skala är det som du vill utvärdera? Gaturum, urban bakgrund etc? Vad är det för frågeställning som du vill undersöka? Vägtrafik, småskalig vedeldning etc? Du bör välja en modell som är anpassad för rätt skala och frågeställning.

Olika modeller kräver olika indata av användaren. Detta är en mycket viktig aspekt att beakta vid val av modell. Exempelvis är meteorologiska data och bakgrundshalter inbyggda i vissa modellsystem, medan andra kräver att användaren själv har tillgång till dessa data.

Använd dig gärna av vår jämförelsetabell där modeller anpassade för nordiska förhållanden finns listade.

Några andra saker att beakta vid val av modell är:

  • Har modellen tidigare använts i din region?
  • Är modellen validerad mot mätdata? Vilka platser har dessa utvärderingar gjorts för?
  • Är modellen väldokumenterad och vetenskapligt beprövad? Kontrollera referenser.
  • Kontakta gärna en kommun som redan använder sig av modellberäkningar och fråga med vilken modell de gör sina beräkningar.
  • Kontakta modellutvecklaren/säljaren för att få svar på dina frågor.


Steg 3: Vilka indata behövs och hur ska de kvalitetssäkras?