Steg för steg – så gör du en luftkvalitetsberäkning

Att utföra en bra luftkvalitetsberäkning inkluderar flera steg av valmöjligheter och genomföranden. Vad behöver du tänka på? Nedan finner du en lista som steg för steg sammanfattar de viktigaste momenten som du bör gå igenom innan, under och efter din modellberäkning.

En luftkvalitetsberäkning innebär flera ställningstaganden som handlar om allt från val av utvärderingsmetod och modell till kvalitetssäkring av resultat.

För att din beräkning ska bli av så hög kvalitet som möjligt kan du använda dig av nedanstående checklista. Där finns även länkar till Referenslaboratoriet för tätortsluft – modellers webbsidor för djupare läsning.
 

Steg 1: Utvärdera ditt behov
Steg 2: Välj en modell utifrån frågeställningar och förutsättningar
Steg 3: Vilka indata behövs och hur ska de kvalitetssäkras?
Steg 4: Genomför beräkning – detta bör du tänka på
Steg 5: Kvalitetssäkra dina resultat
Steg 6: Vid behov korrigera dina resultat mot mätdata
Steg 7: Rapportera dina luftkvalitetsberäkningar

_____________________________________

4. Genomför beräkning – detta bör du tänka på

Reflab: Checklista 4

Nu är det dags att genomföra din beräkning. Det är viktigt att du förstår hur indata och inställningar i modellen påverkar resultatet.

En avgörande faktor för kvaliteten på beräkningarna är kvaliteten på indata. Se till att dokumentera och kvalitetssäkra de indata som du utgår från så att det klart framgår vilka förutsättningar och antaganden som du gör i dina beräkningar. Se även till att spara beräkningen så att du lätt kan avgöra vilka indata och modellinställningar resultatet avser.

En modell kan reproducera olika resultat, beroende av vilka indata man använder och vilka inställningar man gör. Ibland kan det vara bra att utföra en känslighetsanalys, för att studera hur känslig en viss parameter är för resultaten.

Steg 5: Kvalitetssäkra dina resultat