Steg för steg – så gör du en luftkvalitetsberäkning

Att utföra en bra luftkvalitetsberäkning inkluderar flera steg av valmöjligheter och genomföranden. Vad behöver du tänka på? Nedan finner du en lista som steg för steg sammanfattar de viktigaste momenten som du bör gå igenom innan, under och efter din modellberäkning.

En luftkvalitetsberäkning innebär flera ställningstaganden som handlar om allt från val av utvärderingsmetod och modell till kvalitetssäkring av resultat.

För att din beräkning ska bli av så hög kvalitet som möjligt kan du använda dig av nedanstående checklista. Där finns även länkar till Referenslaboratoriet för tätortsluft – modellers webbsidor för djupare läsning.

Steg 1: Utvärdera ditt behov
Steg 2: Välj en modell utifrån frågeställningar och förutsättningar
Steg 3: Vilka indata behövs och hur ska de kvalitetssäkras?
Steg 4: Genomför beräkning – detta bör du tänka på
Steg 5: Kvalitetssäkra dina resultat
Steg 6: Vid behov korrigera dina resultat mot mätdata
Steg 7: Rapportera dina luftkvalitetsberäkningar

_____________________________________

5. Kvalitetssäkra dina resultat

Reflab: Checklista 5
För att undersöka om din modellberäkning uppfyller kvalitetsmålen kan du använda Excelverktyget för modellutvärdering.

När beräkningarna är genomförda är det dags att kvalitetssäkra resultaten.

Några frågor som är bra att tänka på är:

  • Verkar resultaten rimliga, utifrån de indata och inställningar som du har använt?
  • Har du använt aktuella, representativa och kvalitetssäkrade indata?
  • Verkar resultaten rimliga utifrån vad du ev. vet sedan tidigare om situationen på platsen eller liknande platser?
  • Ser du något systematiskt fel som behöver åtgärdas?

Luftkvalitetsberäkningar ska kunna uppfylla kvalitetsmålen som finns definierade i EUs luftdirektiv. För att undersöka detta kan du med fördel använda Reflab – modellers Excelverktyg för modellutvärdering.

Om möjligt är det bra att göra jämförelser med mätdata alternativt med något annat modellresultat. Det är dock viktigt att du använder mätdata eller modellresultat som är representativt för den miljö och frågeställning som du undersöker. Tänk också på att haltnivåerna kan variera mellan år. Således bör man förvänta sig avvikelse mellan modell och mätning om man jämför olika kalenderår.

Allt som oftast kommer ditt resultat att skilja sig från mätdata. Ofta beror det på brister i indata alternativt mätstationens och beräkningens representativitet. Det är också viktigt att komma ihåg att varken mätningar eller modellberäkningar representerar luftens verkliga tillstånd; vissa skillnader är således att förvänta.

Steg 6: Vid behov korrigera dina resultat mot mätdata