Kvalitetssäkring

Ökad användning av luftkvalitetsmodeller i viktiga beslutsfattande frågor leder till högre krav på beräkningarnas resultat. En mycket viktig del i användandet av luftkvalitetsmodeller är kvalitetskontroll av indata och beräkningsresultat.

Karlstad Hamngatan beskuren
Karlstad Hamngatan beskuren