Steg för steg – så gör du en luftkvalitetsberäkning

Att utföra en bra luftkvalitetsberäkning inkluderar flera steg av valmöjligheter och genomföranden. Vad behöver du tänka på? Nedan finner du en lista som steg för steg sammanfattar de viktigaste momenten som du bör gå igenom innan, under och efter din modellberäkning.

En luftkvalitetsberäkning innebär flera ställningstaganden som handlar om allt från val av utvärderingsmetod och modell till kvalitetssäkring av resultat.

För att din beräkning ska bli av så hög kvalitet som möjligt kan du använda dig av nedanstående checklista. Där finns även länkar till Referenslaboratoriet för tätortsluft – modellers webbsidor för djupare läsning.

Reflab: Checklista
Förstora Bild

Steg 1: Utvärdera ditt behov
Steg 2: Välj en modell utifrån frågeställningar och förutsättningar
Steg 3: Vilka indata behövs och hur ska de kvalitetssäkras?
Steg 4: Genomför beräkning – detta bör du tänka på
Steg 5: Kvalitetssäkra dina resultat
Steg 6: Vid behov korrigera dina resultat mot mätdata
Steg 7: Rapportera dina luftkvalitetsberäkningar

_____________________________________

7. Rapportera dina luftkvalitetsberäkningar

Reflab: Checklista 7
När dina beräkningar är klara och kvalitetskontrollerade ska de rapporteras till svenska datavärdskapet för luftkvalitet.

Om beräkningarna du gjort är ämnade för rapportering ska resultaten (avseende föregående kalenderår) skickas till Datavärdskapet för luftkvalitet senast den 15 juni. För inrapportering av mätningar gäller däremot slutdatumet 31 mars.

Följande uppgifter ska ingå i rapporteringen för modellresultat:

  • Beräkningsmodell
  • Indata
  • Resultat
  • Osäkerhet
  • Hur kvalitetskontrollen genomförts
  • Beräknad geografisk yta

Resultat från spridningsberäkningar kan rapporteras som tidsserier (för hela eller delar av ett kalenderår) eller som yttäckande medelvärden över större områden. Miljöer av intresse kan exempelvis vara specifika vägavsnitt, bostadsområden med vedeldning och industriområden.