Steg för steg – så gör du en luftkvalitetsberäkning

Att utföra en bra luftkvalitetsberäkning inkluderar flera steg av valmöjligheter och genomföranden. Vad behöver du tänka på? Nedan finner du en lista som steg för steg sammanfattar de viktigaste momenten som du bör gå igenom innan, under och efter din modellberäkning.

En luftkvalitetsberäkning innebär flera ställningstaganden som handlar om allt från val av utvärderingsmetod och modell till kvalitetssäkring av resultat.

För att din beräkning ska bli av så hög kvalitet som möjligt kan du använda dig av nedanstående checklista. Där finns även länkar till Referenslaboratoriet för tätortsluft – modellers webbsidor för djupare läsning.

Steg 1: Utvärdera ditt behov
Steg 2: Välj en modell utifrån frågeställningar och förutsättningar
Steg 3: Vilka indata behövs och hur ska de kvalitetssäkras?
Steg 4: Genomför beräkning – detta bör du tänka på
Steg 5: Kvalitetssäkra dina resultat
Steg 6: Vid behov korrigera dina resultat mot mätdata
Steg 7: Rapportera dina luftkvalitetsberäkningar

_____________________________________

3. Vilka indata behövs och hur ska de kvalitetssäkras?

Reflab: Checklista 3
Kvaliteten på emissionsdata är central för kvaliteten på beräkningsresultaten.

Olika modeller behöver olika typer av indata. Ett beräkningsresultat från en spridningsmodell kan aldrig bli bättre än dess indata.

Det är viktigt att du undersöker vilka indata som modellen kräver för att kunna köras. Exempel på data kan vara emissionsdata, meteorologiska data och bakgrundshalter. Vissa modeller kan ha detta inbyggt i systemet, andra inte – kontrollera detta!

Andra typer av indata, som du oftast själv måste ta fram, kan exempelvis vara:

  • Trafikdata
  • Gaturumsinformation
  • Information om vedpannor
  • Koordinater för punkt- och linjekällor
  • Skorstenshöjder

Det är mycket viktigt att du kvalitetssäkrar samtliga indata till beräkningarna. Indata bör vara representativa för platsen som studeras, ha en tillfredställande tidsupplösning och vara aktuella och uppdaterade för den tidsperiod som studeras.


Steg 4: Genomför beräkning – detta bör du tänka på