Beslutsträd för klimatanpassade upphandlingar

Beslutsträdet är tänkt att läsas som en bestämningsnyckel eller som ett flödesschema. Bara de delar som är aktuella för din upphandling, andra konkurrensutsättning eller avrop behöver läsas.