• Översikt
  • Sala

Prognos för

5-dygnsprognos för Sala

10-dygnsprognos, tabell för Sala

10-dygnsprognos, diagram för Sala

Höga flöden klass 3

Extremt höga flöden  i Hallands län i de nedre delarna av Nissan.

AKTUELLT

20 augusti 2014

Nytt regnrekord för Västergötland

I västra Götaland föll under tisdagsdygnet 133,7 mm i Hällum i Västergötland. Samtidigt fortsätter regnet att strila ner i de översvämningsdrabbade områdena i Halland.

Nytt regnrekord för Västergötland
19 augusti 2014

Extremt höga flöden i Nissan

SMHI har nu utfärdat en klass 3-varning för höga flöden i Nissan. Flödena är redan nu extremt höga och väntas stiga ytterligare.

Extremt höga flöden i Nissan
18 augusti 2014

Nytt forskningsfartyg till SLU och SMHI förordas

Sverige bör satsa på ett nytt forskningsfartyg som ersättare för det skrotade Argos. Det är rekommendationen i den utredning som gjorts av SLU, SMHI och Kustbevakningen på regeringens uppdrag.

Nytt forskningsfartyg till SLU och SMHI förordas
13 augusti 2014

Sommarkurs i hydrologisk modellering

Under sommaren har 20 personer från sex europeiska länder träffats på SMHI för att lära sig mer om SMHIs hydrologiska beräkningsmodell HYPE. Modellen används av forskare spridda i hela världen.

Sommarkurs i hydrologisk modellering
08 augusti 2014

Juli 2014 bjöd på värme och torka, blixtar och skyfall

Årets juli blev med god marginal varmare än normalt i hela Sverige, och västra Norrland blev den varmaste som registrerats på 150 år. På många håll var det väldigt torrt, men juli innebar också skyfall och blixtrekord.

Juli 2014 bjöd på värme och torka, blixtar och skyfall
07 augusti 2014

Världsvädret i juli - rekordvarmt i Norge men svalt i centrala USA

Varma luftmassor dominerade globalt. Inte minst i Skandinavien hade vi värme i överflöd. Men varmluften undvek vissa områden, t ex centrala USA. Temperaturen under månaden varierade från -80° i Antarktis till +53° i Iran.

05 augusti 2014

2000-talets hittills högsta temperatur i Sverige

I måndags den 4 augusti uppmättes 35,1° vid Falun-Lugnet. Det är den högsta temperatur som uppmätts i Sverige det här århundradet. Det står också redan klart att 2014 blir det åskrikaste året på åtminstone de senaste tolv åren. 

2000-talets hittills högsta temperatur i Sverige
05 augusti 2014

SMHI medverkar i Västerhavsveckan

Under "Västerhavsveckan", som nu pågår längs hela Bohuskusten, deltar SMHI både på Bohusläns museum och i Nordstan. Vi berättar om övervakningen av algsituationen i haven runt Sverige, om automatiska mätningar på fartyg och hur vi kan mäta havets försurning.

Anpassning till ändrat klimat

Vi sammanställer kunskap som tas fram regionalt, nationellt och internationellt om samhällets anpassning till ett förändrat klimat.
Nationellt kunskapscentrum för klimatanpassning

Klimatet förändras

Temasida om IPCC-arbetet

Nyheter och information om arbetet inom FNs klimatpanel IPCC samt slutsatser i klimatrapporterna.

  1. IPCC - Nationell kontaktpunkt
  2. FNs klimatpanel: Utsläppstrend måste vändas
  3. Dokumentation från IPCC-seminarium den 12 maj 2014

FORSKNING

Häftigare skyfall i framtida klimat

Klimatförändringen förväntas leda till häftigare regnskurar. Beräkningar med klimatmodeller visar att ett skyfall ger 20-30 procent mer regn vid nästa sekelskifte.

Häftigare skyfall i framtida klimat

Forskning om Östersjöns framtid

Övergödning har under lång tid påverkat Östersjön. Stora blomningar av giftiga alger och syrefria bottnar har drabbat havet. Ny forskning ska ge mer kunskap om Östersjöns framtid.

Ny forskning om Östersjöns framtid

PROFESSIONELLA TJÄNSTER

Planera för blixt- och åskstörningar

Rusta för oväder med åskvarningar och nedslagsrapporter via SMS och e-post, konsultation och nedslagshistorik.

Beslutsunderlag för oväder
Strandnära bebyggelse

Underlag för klimatanpassning

När framtida klimat är en faktor vid beslut kan SMHI hjälpa till med skräddarsydda klimatanalyser.

Stöd vid klimatanpassning

BLOGG: Väderleken

KUNSKAPSBANKEN

Orange himmel en varm sommarkväll.

Kvällarna blir mörkare

Lagom till kräftsäsongen märks att solen går ner allt tidigare. Speciellt tydligt är detta i norr, där varje dag blir fem till tio minuter kortare.

Dagslängdens förändring