Ladda ner mätdata

Här finns länkar till databaser med svenska luftkvalitetsdata samt realtidsmätningar av luftkvalitet.

Svenska datavärdskapet för luftkvalitet, SMHI

På webbsidan för svenska datavärdskapet för luftkvalitet finns kvalitetskontrollerade mätdata tillgängliga för nedladdning.

Datavärdskap för luftkvalitet

Realtidsdata och övriga databaser

Flertalet svenska kommuner och luftvårdsförbund utför luftkvalitetsmätningar i exempelvis urban bakgrund och trafikmiljöer. Här finns länkar till realtidsdata och databaser med luftkvalitetsmätningar.

Naturvårdsverket

Luftkvalitet mäts timme för timme i ett stort antal svenska tätorter. Med avancerade mätinstrument och nya metoder visar Naturvårdsverket på sin webbplats data i realtid samt som preliminär statistik.

Stockholm och Uppsala Läns Luftvårdsförbund

Link to SLB:s web page

Luften i Göteborg

Luftkvalitetsmätningar i Göteborg

Luften i Skåne

Luften i Skåne

Luften i Norrköping

Luften i Norrköping

Luftkvaliteten i Jönköping

Luftkvalitet i Jönköpings kommun

Luftmätningar i Umeå

Luftmätningar i Umeå

Luftmätningar i Borås

Luftmätningar i Borås

Luften i Sundsvall

Luften i Sundsvall

Luftkvaliteten i Halmstad

Luftkvaliteten i Halmstad

Luftkvaliteten i Karlstad

Luftkvalitetsmätningar i Karlstad

Miljösamverkan Värmland

Miljösamverkan Värmland - luftmätningar

Luftkvalitetsmätning i Luleå

Luftkvalitetsmätning i Luleå

Luftkvaliteten i Falun

Luftkvaliteten i Falun

Luftkvaliteten i Karlskrona

Luftkvaliteten i Karlskrona

Luftkvaliteten i Linköpings kommun

Luftkvaliteten i Linköping